Tillbaka till portalen

            

             Översikt

 

             Inledning

 

             En kort berättelse

 

             Den fysiska arbetsmiljön

 

             Mat, sömn och rörelse

 

             Stress

 

             Hjärnan

 

             Multipla intelligenser

 

             Mål, vision och plan

 

             Förberedelse

 

             Repetition

 

             Gamla vanor

 

             Anteckningar

 

             Snabbläsning

 

             Minnesteknik

 

             Alla repetitionsfrågor

 

             Efterord

 

             Litteraturförteckning

 

             Kontaktinformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Praesent
vestibulum molestie lacus. Aenean
nonummy hendrerit mauris.

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Praesent
vestibulum molestie lacus. Aenean
nonummy hendrerit mauris.

 

 

 

 

 

 

 

 

På smartastudier.se har en gratis e-bok om inlärning/studieteknik publicerats. Genom att läsa denna bok är det min förhoppning att du ska kunna förbättra din studieteknik rejält. Kort och gott, du ska kunna lära dig mer på kortare tid samtidigt som du har det roligare än förut. Smartastudier.se gör din redan fantastiska hjärna än mer fantastisk än förut.

 

 

Alla repetitionsfrågor

 

Repetition är mycket viktigt. Utan repetition sker mycket liten eller liten inlärning. För att understryka hur viktigt repetition är upprepas alla repetitionsfrågorna ytterligare en gång i detta avsnitt. För att behålla och utveckla kunskaperna om studieteknik så bör du återvända till detta kapitel minst tre till fyra gånger. Mellan varje repetition ska det gå en bestämd tidsperiod. För mer information om denna tidsperiod gå tillbaka och läs avsnittet repetition – “trollformeln i glömskans land” en gång till. När du har gjort detta fortsätt med repetitionsfrågorna nedan.

 

Den fysiska arbetsmiljön

 

F: Vilken är likheten mellan en växts behov och människans behov, enligt författaren?

F: Varför är det viktigt att arbeta i ett rum som är välbelyst?

F: Vilka problem kan ljusrör ge?

F: Hur ska ljuset falla in mot dig när du arbetar vid ett skrivbord?

F: Varför arbetar vi inte effektivt i värme och kyla?

F: Vilken är den ideala arbetstemperaturen?

F: Vilka problem leder en hög koldioxidhalt till?

F: Varför drabbas läraren först av huvudvärk i ett klassrum?

F: Vilken nivå (mätt i ppm) ska koldioxidhalten i ett rum inte överskrida?

F: Vilka nackdelar finns det med datorarbete?

F: Hur ska du sitta när du arbetar med en dator?

F: Hur ska datorskärmen vara placerad i förhållande till dina ögon?

F: Hur ska datorns tangentbord se ut?

F: Hur ofta ska du ta en paus i ditt arbete med din dator?

F: Hur kan du stretcha din kropp?

F: Vilka snabbkommandon kan du använda för att underlätta ditt arbete vid datorn?

 

Mat, sömn och rörelse

 

F: Var låg människans urhem?

F: Vad menar författaren med begreppet ”den naturliga rytmen”?

F: Bör vi äta samma mat som våra förfäder åt i tidens gryning?

F: Hur skiljer sig vår hälsa i Västvärlden mot hälsan bland ursprungsbefolkningar i sin naturliga miljö?

F: Hur påverkar brist på sömn vår inlärningsförmåga?

F: Hur förändras vår grad av vakenhet under dygnet?

F: Är det bra att ta en siesta?

F: Varför är en god kondition viktig för hjärnan?

F: Varför ska vi äta regelbundet?

F: Varför ska vi undvika snabba kolhydrater?

F: Vilken sjukdom kan alltför mycket läskdrickande ge upphov till?

F: Vilka slags fetter är mest nyttiga? Mättad fetter eller omättade fetter.

F: Hur mycket frukt bör du äta per dag?

F: Varför är droger skadliga för inlärningen?

F: Hur påverkar järnbrist oss?

F: Varför är OMEGA 3 bra?

F: Vilka preparat kan förbättra minnet?

F: Hur kan du motverka sömnproblem?

F: Hur mycket behöver vi sova?

F: Varför ska man undvika panikpluggande?

F: Hur förändras vår grad av vakenhet under dygnet?

F: Hur förändras kroppens grad av vakenhet under dygnet?

F: Hur ser vår sömnrytm ut?

F: Varför är det inte bra att dricka kaffe på kvällen?

F: Varför är det bra med en kort sovpaus mitt på dagen?

F: Hur kan man ta en snabb sovpaus?

F: Hur beräknar du din maximala puls?

F: Ge två olika exempel på hur du kan löpträna?

F: Hur stimulerar olika sporter vår tankeförmåga?

 

Stress

 

F: Finns stress i hela naturen?

F: Vilka orsaker finns det till den stress vi utsätts för?

F: Hur hanterar människans kropp permanent stress?

F: Varför hanterar djur stress bättre än människor?

F: Vilka ämnen pumpas ut i kroppen under stress? Hur påverkar dessa ämnen kroppen?

F: Vad händer med din tankeförmåga om du utsätts för lagom mycket stress?

F: Vad händer med din tankeförmåga om vi utsätts för alltför mycket stress?

F: Vilken slags stress är skadlig?

F: Vilka slags problem kan skadlig stress ge upphov till?

F: Hur bekämpas stress?

F: Hur mycket tid bör du maximalt avsätta till avslappningsövningar?

F: Hur reducerar du stress genom planering?

F: Vilka mantran används inom buddismen?

F: Vad är bukandning?

F: Vad går andningsmetoden fyrkanten ut på?

F: Hur kan skapar du lugn genom inre bilder?

 

Hjärnan

 

F: Vad kan hjärnan liknas vid?

F: Hur många knutar/hjärnceller finns det i hjärnan?

F: Hur många miljarder hjärnceller finns det i hjärnan?

F: Hur snabbt rör sig de elektriska signalerna i hjärnan?

F: Hur förflyttar sig signalerna i hjärnan?

F: Hur många signalsubstanser finns det?

F: Hur skapas nya minnen?

F: Hur stor procentandel av kroppens syre och socker konsumerar hjärnan?

F: Hur stor är vår hjärna och hur mycket väger den?

F: Vilka ämnen behöver vår hjärna för att kunna arbeta?

F: Är det viktigt att motionera hjärnan?

F: Vilka två delar består hjärnan av?

F: Vad kännetecknar vänster respektive höger hjärnhalva?

F: Är båda hjärnhalvorna oftast involverade i avancerad problemlösning?

F: Vilken hjärnhalva har skolan traditionellt fokuserat mest på?

F: Hur påverkas vi när vi utvecklar båda våra hjärnhalvor?

F: Vilka delar kan varje hjärnhalva indelas i?

F: Vilka funktioner reglerar reptilhjärnan?

F: Vilka funktioner reglerar däggdjurshjärnan?

F: Vilka funktioner reglerar hjärnbarken?

F: Vilken del av vår hjärna skiljer sig mest från de delar som andra djurarter använder sig av?

F: Hur påverkar skador i olika regioner vår hjärna? Vilka två exempel ges?

F: Vill vår hjärna ha roligt?

F: Vilken kraft vinner ofta när fantasi och vilja drar åt olika håll? Fantasin eller viljan?

F: Ska vi integrera båda våra hjärnhalvor i vårt lärande?

F: Nämn sju olika sätt du kan träna din hjärna på?

F: Hur stimulerar korsord vår hjärna?

F: Hur påverkar vänner i allmänhet vår hälsa?

F: Kan du nämna några olika sätt du kan bryta dina vanor på?

F: Vilka förmågor stimulerar bridge?

F: Hur stimulerar resor din hjärna?

 

Multipla intelligenser

 

F: Vilka intelligenser mäts i klassiska intelligenstester?

F: Består vår hjärna av flera intelligenscentra?

F: Hur många intelligenser finns? Vilka är namnen på intelligenserna?

F: Passar den traditionella undervisningen alltid alla de olika intelligenserna?

F: Varför ska vi använda alla våra intelligenser?

F: Hur många hjärnceller finns det?

F: Vad är personer med matematisk-logisk intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med matematisk-logisk intelligens?

F: Vilka personer har haft en hög matematisk-logisk intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är matematiskt-logiska?

F: Vad är personer med språklig intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med språklig intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög språklig intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är språkligt intelligenta?

F: Vad är personer med intelligens visuell-spatial intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med visuell-spatial intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög visuell-spatial intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är visuellt-spatialt intelligenta?

F: Vad är personer med musikalisk intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med musikalisk intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög musikalisk intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är musikaliskt intelligenta?

F: Vad är personer med kroppslig intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med kroppslig intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög kroppslig intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är kroppsligt intelligenta?

F: Vad är personer med social intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med social intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög social intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är socialt intelligenta?

F: Vad är personer med intrapersonell intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med intrapersonell intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög intrapersonell intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är intrapersonellt intelligenta?

F: Varför är det bra att förstå det man lär sig på djupet för person med hög matematisk-logisk intelligens?

F: Vad är en “what if” hypotes?

F: Varför är det bra för språkliga begåvningar att undervisa andra elever/studenter?

F: Är det sant att vissa människor lär sig genom att skriva?

F: Vilka tekniska hjälpmedel kan en person med en hög språklig intelligens använda för att förbättra sin inlärning?

F: Var kan du hitta filmmaterial?

F: Vilka tekniska hjälpmedel inlärningen för en person med hög visuell-spatial intelligens?

F: Varför är det bra att göra studiebesök för en visuell-spatial elev/student?

F: Vilket sorts sinnestillstånd ska du försätta dig i när du lyssnar på musik?

F: Hur kan du använda musik i din inlärning?

F: Vad ska en person med en hög kroppslig intelligens göra under studiebesök?

F: Hur kan du använda kroppen för att förbättra din inlärning?

F: Varför ska en person med en hög interpersonell intelligens delta i gruppundervisning?

F: Vilka företag erbjuder gruppbaserad undervisning?

F: Fungerar självstudier oftast bra för personer med en hög intrapersonell intelligens?

F. Till vad ska du relatera dina upplevelser?

 

Mål, vision och plan

 

F: Vilken faktor – utöver fysiken – är viktig för elitidrottares framgång?

F: Vad behöver vi precis som en elitidrottare för att vara framgångsrika studier?

F: Varför är det viktigt med en inre pil som pekar ut vart vi ska gå?

F: Vilka fyra delar består ett bra mål av?

F: Är det viktigt att ett mål innehåller en tidsaspekt?

F: Varför ska ett mål vara någorlunda realistiskt?

F: Varför tror du att man ska fundera på vilka fördelar ett mål har? Vad tror du?

F: Varför tror du att det är bra att lära sig mer om ett mål? Vad tror du?

F: Varför behövs en kraftfull vision bakom ett mål?

F: Ökar sannolikheten för att ett mål uppfylls om du skapar positiva bilder i huvudet?

F: Hur ska de inre bilderna helst se ut?

F: Varför är det viktigt att se positiva framtidsscenarier? Vad händer med motivationen?

F: Vad är det för likhet mellan en bergsbestigare och en person som studerar?

F: Vilka är fördelarna med en nedskriven plan?

F: Varför skapar en plan lugn och ro?

F: Varför är det viktigt att skaffa sig en överblick över det du ska lära dig innan du börjar planera?

F: Vad innebär studieplanering i praktiken?

F: När bör du avsätta mest tid för dina studier? I början eller i slutet av studieperioden?

F: Varför är det bra att studera på ungefär samma tid och plats?

F: Varför är det bra att skriva ned vad du ska gör under dagen innan du börjar studera?

F: Hur ska du kombinera översiktsinlärning, föreläsningar och inläsning av litteratur?

F: Varför är det viktigt att läsa kursbeskrivningar, PM och gamla tentor?

 

Förberedelse

 

F: Vad finns det för likhet mellan en hur en spindel bygger sitt nät och hur vi ska förbereda oss för att senare kunna lära oss så snabbt och så effektivt som möjligt?

F: Vilken ordning byggs kunskap upp enligt boken? Från det stora till det lilla, eller från det lilla till det stora?

F: Vilka delar av en bok ska du läsa igenom innan du börjar läsa boken mer noggrant?

F: Hur mycket tid behöver du lägga ner på varje sida i boken? Vilken del av boken ska du fokusera mest på när förbereder dig inför din läsning? Vilken del är absolut viktigast?

F: Hur mycket tid behöver du lägga ner på varje sida i boken?

 

Repetition

 

F: Efter hur lång tid börjar vi glömma det vi lärt oss?

F: Hur mycket kommer du ihåg om du inte repeterat dina anteckningar på en vecka?

F: När ska den första repetitionen ske?

F: När ska den andra repetitionen ske?

F: När ska den tredje repetitionen ske?

F: När ska den fjärde repetitionen ske?

F: När ska den femte repetitionen ske?

F: När ska den sjätte repetitionen ske?

F: Hur ska vi repetera ett ämne som vi vill komma ihåg?

F: Hur ska du gå igenom dina anteckningar?

F: Vad är fördelen med en studiedagbok?

F: Varför ska du lägga in repetitionspass efter att en kurs har avslutats?

F: Varför är det bra att berätta för andra om vad du lärt dig?

 

Gamla vanor

 

F: Vad finns det för likhet mellan att skjuta upp en satellit och etablera en ny vana?

F: Räcker det med ren vilja för att förändra en vana?

F: Underlättar det att ha en speciell teknik för att ändra på vanor?

F: Vad innebär vanor för fördelar?

F: Är det möjligt att rationellt utvärdera alla val?

F: Ändrar vi ofta på gamla tankar och handlingsmönster?

F: Vilken kraft vinner i kampen mellan vanan och viljan?

F: Varför är det viktigt att väga fördelar mot nackdelar när du funderar på att ändra en vana?

F: Varför ska du kompensera behov som inte uppfylls när du försöker att ändra på en vana?

F: Hur ska du planera förändringen av en vana?

F: Ska du använda dig av skriftliga mål?

F: Varför ska du använda dig av delmål?

F: Varför ska du associera en ovana med nackdelar och en bra vana med fördelar?

F: Ge ett exempel på hur det går till att associera en ovana med nackdelar?

F: Hur kan man binda sig till ett mål?

F: Vilken metod använda sig mannen i Las Vegas av?

F: Hur lång tid tar det att förändra en vana?

F: Är det lätt att misslyckas om du försöker ändra på en vana?

F: Vad ska du göra om du misslyckas?

F: Ska du försöka ändra en vana i stora eller små steg?

F: Kräver förändringen av en liten vana mer eller mindre viljestyrka än man tror?

F: Hur förändrar du en vana genom att använda dig av tekniken visualisering?

F: Hur många gånger ska du upprepa övningen?

F: Är det viktigt att repetera visualiseringen flera gånger?

F: Vad är en affirmation?

F: Varför fungerar affirmationer?

F: Vilka ord ska affirmationer inte innehålla?

F: Ska frasen vara formulerad i dåtid, nutid eller framtid?

F: Varför är det svårt att förändra någon annans vanor?

F: Hur underlättar du lättast för någon annan att förändra hans/eller hennes vanor?

F: Vilken metod kan underlätta förändringen av någons vanor?

F: Vad betyder ordet prokastination?

F: Hur undviker man att skjuta upp saker?

F: Varför är det bra att belöna sig själv?

F: Hur kan du belöna dig när du förändrat en vana?

 

Anteckningar

 

F: Lär sig elever som antecknar mer än andra elever?

F: Hur stimulerar anteckningar lärande?

F: Varför är det bra att vara selektiv när man antecknar?

F: Varför är det bra att vara logisk när man antecknar?

F: Vilka praktiska fördelar finns med att skriva snyggt när man antecknar?

F: Ska du använda dig av ditt vardagsspråk när du antecknar?

F: Vilka symboler kan du använda när du antecknar?

F: Hur ska du organisera dina anteckningar?

F: Vad indikerar upprepningar under en föreläsning? Hur kan du markera upprepningar

F: Vad indikerar en paus under en föreläsning?

F: Brukar det som skrivs på tavlan vara viktigt?

F: När brukar föreläsaren presentera extra viktig information under en föreläsning?

F: Vilka fyra anteckningsmetoder har använts med framgång i USA?

F: Vad går det fyra anteckningen metoderna ut på i korta drag?

F: Vad är en tankekarta? Hur ser tankekartor ut?

F: Hur lagras information i en tankekarta?

F: Vad är fördelen med en tankekarta?

F: Går det bra att använda en symbol istället för ett ord i mitten av tankekartan?

F: Ska de viktiga linjerna på tankekartan vara tjockare en de mindre viktiga linjerna?

F: Vad är ett nyckelord?

F: Är det en bra idé att använda olika färger på en tankekartas olika grenar?

F: Ska en tankekarta vara kompakt med en massa med ord, streck och bilder?

F: Vad använder du pilar till på en tankekarta?

F: Hur ska du utnyttja papprets yta på en tankekarta?

F: Ska du använda sidnummer på dina tankekartor?

F: Vilka fördelar finns det med att använda tankekartor?

F: Vilka nackdelar finns det med att använda tankekartor?

F: Hur kan du använda en tankekarta under en tenta?

F: Hur kan en grupp bestående av flera klasskamrater använda en tankekarta?

F: Vid vilket universitet är Cornellmetoden utvecklad?

F: Går det att kombinera Cornellmetoden med tankekartor?

F: Hur delar du upp ett papper enligt Cornellmetoden?

F: Vad skriver du ned i den högra spalten? Vad skriver du ned i den vänstra spalten?

F: Hur går du igenom dina anteckningar efter en föreläsning?

F: Vilka fördelar finns med Cornellmetoden?

F: Vilka nackdelar finns med Cornellmetoden?

F: Är det viktigt att dina anteckningar är grammatiskt korrekta?

F: Hur kan du kombinera Cornellmetoden med tankekartor?

F: Är det en bra idé att använda sig av en färgpenna?

F: För vilka ämnen passar spaltmetoden bäst?

F: Är spaltmetoden väl lämpad för ämnet historia?

F: Är det bra att ta reda på vad föreläsningen handlar om innan du kommer dit?

F: Hur använder du dig av pappret enligt spaltmetoden?

F: I vilka ämnen går det bra att använda dashmetoden?

F: Vilken stor fördel finns med dashmetoden?

F: Vad ska stå högst upp på pappret?

F: Hur använder du dig av dashmetoden när du antecknar?

F: När är det en fördel att använda dashmetoden?

F: När är det en nackdel att använda sig av dashmetoden?

 

Snabbläsning

 

F: Hur mycket kan en snabbläsare läsa under en dag?

F: Hur skulle ditt liv förändras om du kunde läsa dubbelt så snabbt som idag?

F: Vilka två faktorer påverkar din läsning?

F: Hur förbättrar du din läsförståelse?

F: Varför är det bra med ett stort ordförråd?

F: Vad brukar avbryta dig när du läser något? Mobiltelefonen, eller något annat?

F: Hur påverkar din läshastighet din läsförståelse?

F: Vad händer om du läser för sakta?

F: Hur kan en hög läshastighet förbättra din vardag?

F: Vilka tre anledningar finns det till att vi läser sakta?

F: När fungerade dessa tre metoder bra? Varför fungerar de inte bra nuförtiden?

F: Hur många ord i taget läser de flesta läsare?

F: Hur många ord i taget kan vi utan svårighet läsa?

F: Varför är det bra att använda en penna för att läsa snabbt?

F: Vad är viktigast att förstå i en text? Helheten eller detaljerna?

F: Hur stor andel av alla tillbakahopp är onödiga?

F: I vilken årskurs lärde vi oss ljuda bokstäver?

F: Är det bra eller dåligt att läsa tyst för sig själv med sin inre röst?

F: Skapas det en övre gräns för läshastigheten när man läser tyst för sig själv? Ja eller nej?

F: Kan vi läsa snabbare än vi kan tala?

F: Har alla nya läsmetoder som lanserats fungerat väl?

F: Hur har läsförståelsen påverkats av de lästekniker som utlovat fantastiska resultat?

F: Läser man varje rad med varannanradsmetoden?

F: Hur rör sig din blick när du använder varannanradsmetoden?

F: Hur påverkas din läsförståelse av varannanradsmetoden? Blir den bättre eller sämre?

F: Hur många rader går det att läsa på en gång?

F: Behöver du alltid läsa från vänster till höger?

F: Hur rör sig blicken när du använder dig av baklängesmetoden?

F: Är baklängesmetoden en effektiv metod?

F: Hur många ord behöver du lära dig per dag för att på sikt förbättra din läsförståelse rejält?

F: Varför är det bra att skriva något i spaltform?

F: Hur stort ska avståndet vara till en text du läser?

F: Vilken vinkel ska en bok som du läser ha i förhållande till dina ögon?

F: Varför är det en bra idé att ibland läsa så snabbt läsförståelsen minskar?

 

Minnesteknik

 

F: Vad liknar författaren minnet vid?

F: Är de minnestekniker som presenteras I detta kapitel kraftfulla?

F: Vad är en akronym?

F: Kan en akronym bestå av mer än ett ord?

F: Vilken känd akronym har länge använts för att lära skolbarn Hallands fyra åar?

F: Vilka fördelar och nackdelar finns det med akronymer?

F: Vad är bäst? En meningsfull eller en meningslös akronym?

F: Vilka slags akronymer är lättast att komma ihåg?

F: Hur kan man koppla ihop akronymer med varandra?

F: Är det bra att koppla ihop ny med gammal kunskap?

F: Vilka sinnen kan du använda för att skapa starka associationer?

F: Är det bra att använda flera sinnen för att skapa en association?

F: Varför fungerar det bra att använda överdrifter och underdrifter?

F: Varför fungerar det bra att använda rörelse för att skapa starka associationer?

F: Varför fungerar det bra att använda rörelse för att skapa starka associationer?

F: Vad är bäst? Färggranna eller svart-vita associationer? Varför?

F: Varför är det bra att använda symboler?

F: Hur kan du använda dig av ordning för att skapa starka associationer?

F: Varför är det bra att skapa humoristiska associationer?

F: Är det bra att kombinera många olika associationstekniker med varandra?

F: Vad är en länklista?

F: Är orden i en länklista ihopkopplade i par?

F: Vilken fördel respektive nackdel finns med länklistor?

F: Till vad kan sifferseriemetoden användas?

F: Vad går sifferseriemetoden ut på?

F: Hur många siffror kan sifferserien innehålla? Finns det någon gräns?

F: Vad är siffror-rimmetoden?

F: För vilka slagspersoner passar siffror-rim metoden bra?

F: Hur fungerar den beskrivande metoden?

F: Hur fungerar den metod där du använder egna associationer?

F: Är det viktigt att det finns en naturlig koppling mellan siffran och ordet?

F: Hur associerar du ord med varandra? Vilka bilder kommer hjärnan ihåg?

F: Hur gör du abstrakta ord konkreta?

F: Tycker du att det är lätt eller svårt att komma ihåg namn och ansikten?

F: Hur stor andel av alla de personer som vi presenteras inför kommer vi ihåg?

F: Hur associerar du ett ansikte med ett namn?

F: Har minneskonstnärer använt ansiktes och namnmetoden framgångsrikt?

F: Är det en bra idé att tyst upprepa en persons namn när du möter en person för första gången?

F: Är det en bra idé att använda en persons namn så mycket som möjligt när du pratar med honom eller henne första gången?

F: Vad betyder ordet loci?

F: När började locimetoden att användas?

F: Vad går locimetoden ut på?

F: Till vad kan du använda locimetoden?

F: Kan locimetoden användas när du håller tal? I så fall, hur?

F: Var är ett minnespalats?

F: Vad finns i minnespalatsets rum?

F. Kan du lagra information länge i ett minnespalats?

F: Vad är en minneskrok?

F: Till vad kan du använda minneskrokar?

F: Kan minneskrokar fungera som igångsättare?

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright Ibis Innovation 2010

 

 

 

 

 Smarta Studier

  Snabbare, bättre och roligare inlärning