Tillbaka till portalen

            

             Översikt

 

             Inledning

 

             En kort berättelse

 

             Den fysiska arbetsmiljön

 

             Mat, sömn och rörelse

 

             Stress

 

             Hjärnan

 

             Multipla intelligenser

 

             Mål, vision och plan

 

             Förberedelse

 

             Repetition

 

             Gamla vanor

 

             Anteckningar

 

             Snabbläsning

 

             Minnesteknik

 

             Alla repetitionsfrågor

 

             Efterord

 

             Litteraturförteckning

 

             Kontaktinformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På smartastudier.se har en gratis e-bok om inlärning/studieteknik publicerats. Genom att läsa denna bok är det min förhoppning att du ska kunna förbättra din studieteknik rejält. Kort och gott, du ska kunna lära dig mer på kortare tid samtidigt som du har det roligare än förut. Smartastudier.se gör din redan fantastiska hjärna än mer fantastisk än förut.

 

 

Minnesteknik

 

Vår skattkammare

 

Minnet är en skattkammare, en skattkammare full av kunskap, känslor och drömmar. Trots att minnet är så värdefullt så har vi sällan lärt oss att utnyttja det fullt ut. I detta kapitel presenteras ett antal mycket kraftfulla minnestekniker. De minnestekniker som presenteras gör det möjligt för dig att snabbt memorera stora mängder information som du kommer ihåg under en lång tidsperiod. Bra, inte sant? Ta chansen och följ med på en underbar resa till minnesteknikens värld. Ta chansen och följ med på en underbar resa till en värld där är allt är möjligt och inget omöjligt.

 

F: Vad liknar författaren minnet vid?

F: Är de minnestekniker som presenteras I detta kapitel kraftfulla?

 

Visualiseringsövning

 

Föreställ dig att du promenerar upp för trappan till ett palats (ett minnespalats) som kallas för Associationspalatset (associationer). Efter att ha öppnat palatsporten så träder du in i stort rum (loci/rumsmetoden). På mosaikgolvet ser du en bild av ett ansikte (ansiktsmetoden). Mitt på ansiktet står ett skrin. När du går fram till skrinet och tittar på dess lock ser du att ordet STYR (akronymmetoden) är inristat. Nyfiken öppnar du förstås skrinet och ser till din förvåning att det ligger en tjock guldlänk (länkmetoden) på skrinets botten. När du lyfter upp guldlänken ser du att det finns en silver medaljong på länken. På medaljongen finns det personnummer (siffermetoden). Välkommen till det rum i ditt minnespalats där du kan lagra allt du någonsin behöver veta om minnesteknik.

 

Akronymer

 

Ett akronym består av ett ord eller en mening som är sammansatt av bokstäver som utgör begynnelsebokstäverna i andra ord. Om akronymen består av ett enda ord så utgör oftast varje bokstav i ordet en begynnelsebokstav i ett annat ord. Om akronymen består av en mening så utgör oftast den eller de första bokstäverna i varje ord början på ett annat ord. Ett exempel på en akronym som använts för att lära skolelever namnen på Sveriges grundlagar är akronymen STYR. I denna akronym står S för successionsordningen, T för tryckfrihetsförordningen, Y för yttrandefrihetsgrundlagen och R för regeringsformen. Ett exempel på ett akronym som mycket länge har använts för att lära skolelever namnen på Hallands fyra åar är ”Laga Ni, Äta Vi”. I detta akronym står Laga för Lagan, Ni för Nissan, Äta för Ätran och Vi för Viskan. Bäst används akronymer i inlärning när det redan finns ett färdigt akronym skapat sedan tidigare, men det går också relativt enkelt att skapa nya akronymer med lite fantasi och kreativitet. När bokens författare önskade lära sig namnen på de centralamerikanska länderna Guatemala, El Salvador, Belize, Honduras, Costa Rica och Panama så använde han följande mening ”Gröna Enorma Berg Hotar Citron Plantage”. Meningen anspelar på de vulkaner som finns i Centralamerika vilket gör det enkelt att associera ramsan med rätt länder. Fördelen med att använda akronymer är att de är relativt lätta att komma ihåg. Nackdelen med akronymer är att de ibland tar ett tag att komma på dem.

 

F: Vad är en akronym?

F: Kan en akronym bestå av mer än ett ord?

F: Vilken känd akronym har länge använts för att lära skolbarn Hallands fyra åar?

F: Vilka fördelar och nackdelar finns det med akronymer?

 

Tips

 

Låt akronymen bestå av meningsfulla ord eller av låtsas ord som låter naturliga. Meningslösa bokstavskombinationer är svåra att komma ihåg. Det är lättare att komma ihåg akronymen SURV än akronymen RVUS.

 

Tänk på att det ofta är enklar att låta akronymen bestå av en mening än ett enda ord. Det är ibland svårt att skapa ord av vissa bokstavskombinationer. Bokstavskombinationen XYRT kan inte ordnas på ett meningsfullt sätt, men bokstäverna i ordet kan inte desto mindre utgöra begynnelsebokstäverna i en mer eller mindre meningsfull mening. XYRT kan då exempelvis bli ”Xerxes Ylade Riktigt Tyst”.

 

Använd gärna humor när du skapar dina akronymer. Roliga, konstiga, knäppa och orealistiska akronymer är lättare att komma ihåg än akronymer som avspeglar verkligheten. Vår hjärna är kreativ och fantasifull.

 

Tänk på att ett akronym kan skapas på många olika sätt. Det viktiga när du skapar ett akronym är att bokstäverna i orden på något sätt kan kopplas samman med andra ord.

 

Akronymer kan kopplas samman med varandra. Du skulle exempelvis kunna skapa en hierarki av akronymer. I en akronymhierarki fungerar varje ord eller bokstav i det första akronymet som en ledtråd till ett andra akronym som i sin tur kan fungera nyckel till ett tredje akronym. På detta sätt går det att skapa stora sjok av ord som är sammankopplade till varandra. Bästa skapas en akronymhierarkier av akronymer som på något sätt är meningsfullt relaterade till varandra.

 

F: Vad är bäst? En meningsfull eller en meningslös akronym?

F: Vilka slags akronymer är lättast att komma ihåg?

F: Hur kan man koppla ihop akronymer med varandra?

 

Associationer

 

En mycket effektiv minnesmetod för att koppla ihop minnen med varandra är associationer. När du försöker att minnas något ska du alltid försöka koppla ihop ny kunskap med befintlig kunskap, något som med fördel kan göras genom att skapa associationer/kopplingar mellan minnen på ett fantasifullt sätt. Bra associationer använder en eller flera av teknikerna som presenteras nedan.

 

F: Är det bra att koppla ihop ny med gammal kunskap?

 

Sinnesintryck

 

Om du vill skapa en stark association använd dig av syn, hörsel, känsel, lukt och smaksinnet. Försök skapa levande associationer som passar din inlärningsstil. Om du har ett bra synminne, använd dig av bilder. Om du har ett bra hörselminne, använd dig av ord och rim. Om du är taktil, föreställ dig att du gör något med dina händer eller din kropp. Använd gärna en kombination av sinnesintrycken. Levandegör det som du vill minnas.

 

Problem: associera orden katt och ost.

Lösning: Föreställ dig en brun, spinnande katt med len päls som luktar på en bit ost.

 

F: Vilka sinnen kan du använda för att skapa starka associationer?

F: Är det bra att använda flera sinnen för att skapa en association?

 

Överdrifter och underdrifter

 

Om du vill skapa en stark association använd dig gärna av överdrifter eller underdrifter. Gör det minne som du vill koppla ihop med ett annat minne för stort eller kanske för litet. Vi har en tendens att komma ihåg det som avviker från det normala. Använd dig av detta faktum när du försöker lära dig nya saker.

 

Problem: associera orden katt och ost

Lösning: Föreställ dig en katt av myrstorlek som luktar på en 20 meter hög ostbit.

 

F: Varför fungerar det bra att använda överdrifter och underdrifter?

 

Rörelse

 

Om du vill skapa en stark association använd dig gärna av rörelse. Minnet och perceptionen är mycket mera uppmärksamt på något som rör sig än något som står stilla. Detta beror på vår evolutionshistoria. I människan och djurens evolutionshistoria har rörelser ofta indikerat hot. Många rovdjur har en tendens till att röra sig snabbt.

 

Problem: associera orden katt och ost

Lösning: Föreställ dig en supersnabb katt som springer runt en ost som snabbt studsar uppåt och nedåt på samma sätt som en gummiboll.

 

F: Varför fungerar det bra att använda rörelse för att skapa starka associationer?

 

Färg

 

Om du vill skapa en stark association använd dig gärna av färger. Minnen kan både skapas i färg och i svartvitt, försök ge dem färg. Överraska dig själv genom att använda annorlunda och spännande färgkombinationer då dessa lätt fastnar i minnet.

 

Problem: associera orden katt och ost

Lösning: Föreställ dig en rosa och vitrandig katt som springer runt en blåfärgad ost.

 

F: Vad är bäst? Färggranna eller svart-vita associationer? Varför?

 

Symboler

 

Om du vill skapa en stark association, använd dig gärna av symboler. Symboler är oerhört kraftfulla verktyg då de kan rymma stora mängder av information. Genom att skapa en rik symbol där varje del av symbolen betyder något så går det att lagra stora mängder av värdefull information i en ganska liten och enkel bild.

 

Problem: associera orden katt och ost

Lösning: skapa en gul, ostfärgad smiley med kattöron

 

F: Varför är det bra att använda symboler?

 

Ordning

 

Om du vill skapa en stark association, använd dig av ordning. Försök skapa en logik i det du villa komma ihåg. Rangordna saker och leta efter logiska kopplingar mellan de ord/fakta som du villa associera med varandra.

 

Problem: associera orden katt och ost

Lösning: både katter och ostar kan du finna på en bondgård.

 

F: Hur kan du använda dig av ordning för att skapa starka associationer?

 

Humor

 

Om du vill skapa en stark association, använd dig gärna av humor. Det är mycket roligare att komma ihåg en rolig än en tråkig association. Humor i alla dess former är redskap som vi ska använda oss så mycket som möjligt av när vi försöker minnas ny information. Humor är den olja som får hjärnans maskineri att snurra snabbare.

 

Problem: associera orden katt och ost

Lösning: skapa dig en bild en hungrig ostliknande figur som jagar en rosaprickig katt.

 

F: Varför är det bra att skapa humoristiska associationer?

 

Kombinera teknikerna med varandra

 

Bäst av allt är det att kombinera de olika teknikerna med varandra. Kombinera gärna sinnesintryck, över och underdrifter, rörelse, färg, symboler, ordning och humor med varandra. När de olika slagen av associationer kombineras med varandra skapas väldigt snabbt fullständigt absurda och synnerligen underhållande resultat. Ta chansen och gör det du ska minnas positivt och roligt. Använd din fantasi och kreativitet så mycket som möjligt!

 

F: Är det bra att kombinera många olika associationstekniker med varandra?

 

Länklistor

 

En bra metod för att komma ihåg listor med information i, exempelvis inköpslistor, är att skapa länklistor. En länklista är en lång serie av associationer där bilder av ord har sammankopplats med varandra i par. Sammankopplingarna mellan orden ska helst vara roliga, överdrivna och konstiga så att man enkelt kommer ihåg dem. En länklista bestående av tio stycken olika objekt kan skapas enligt nedanstående princip:

 

F: Vad är en länklista?

F: Är orden i en länklista ihopkopplade i par?

 

1) Bestäm vilka objekt/varor som länklistan ska bestå av: bröd, ost, yoghurt, skinka, flingor, mjölk, mandariner, jordgubbskräm, lax och mjöl.

 

2) Koppla samman objekten/varorna i ordpar: bröd - ost; ost - yoghurt; yoghurt - skinka; skinka - flingor; flingor - mjölk; mjölk - apelsin; apelsin - jordgubbe; jordgubbe – lax; lax - mjöl; mjöl

 

3) Skapa en rad associationer som kopplar samman ordparen i listan.

 

 

bröd-ost                    En flygande limpa kraschar i en jätteost

 

ost – yoghurt               På jättosten finns det en yogurtsjö.

 

yoghurt – skinka          I yoghurtsjön simmar det en massa med skinkor

 

skinka – flingor          En skinka flyger iväg i ett regn av flingor.

 

flingor – mjölk           Flingorna faller ned i en skål med mjölk.

 

mjölk – mandariner    I skålen med mjölk finns en sjungande apelsin

 

apelsin – jordgubbe   Runt mandarinen dansar en massa med jordgubbar

 

jordgubbe – lax         Jordgubbarna har laxformade hattar på sig.

 

lax – mjöl                  På laxen finns en mjölvit rand.

 

 

En fördel med länklistor är de gör det möjligt att memorera en stor mängd ord under en relativt kort tidsperiod. En nackdel är att man glömmer slutet på listan om en enda association/länk i listan brister. Det är därmed viktigt att utnyttja sin fantasi för att skapa starka associationer mellan listans ordpar.

 

F: Vilken fördel respektive nackdel finns med länklistor?

 

Sifferseriemetoden

 

Sifferseriemetoden är en känd och mycket använd memoreringsmetod som gör det lätt att memorera listor, koder och telefonnummer. Metoden kan underlätta både dina studier och ditt vardagsliv. Metoden går ut på att skapa en lista av bilder, ord eller symboler som är kopplade till en sifferserie från ett till tio eller ett till 100 (även längre serier kan användas). När du lärt dig denna lista, så att den du kan rabbla den som rinnande vatten, är den redo att användas som ett minnesredskap. För att använda metoden associerar du orden (som du tidigare associerade med siffrorna) med det du önskar komma ihåg. Du kopplar ihop bilder med andra bilder. För att bygga upp en sifferserier bestående av siffror kopplade till ord så kan du använda redan förvalda ord eller komma på egna ord. Det är bäst att komma på egna ord då du lättast skapar associationer på detta sätt. Vi tänker ofta på olika sätt och det är inte säkert att en association som är självklar för en person också är självklar för en annan person. Tre olika metoder kan användas för att skapa naturliga kopplingar mellan siffror och ord. Välj den metod som passar dig bäst.

 

F: Till vad kan sifferseriemetoden användas?

F: Vad går sifferseriemetoden ut på?

F: Hur många siffror kan sifferserien innehålla? Finns det någon gräns?

 

Siffror - rim

 

När du använder rimmetoden kopplar du samman en siffra med ett ord som rimmar med siffran. Denna metod är speciellt användbar för dig som är språkligt begåvad.

 

 

 

0 - boll              Noll - boll

 

1 - rosett           Ett - rosett

 

2 – spå              Två - spå

 

3 – te                Tre - te

 

4 – myra            Fyra - myra

 

5 – hem             Fem - hem

 

6 – kex             Sex - kex

 

7 – peru            Sju - Peru

 

8 – råtta           Åtta - råtta

 

9 – rio              Nio - Rio

 

 

F: Vad är siffror-rimmetoden?

F: För vilka slagspersoner passar siffror-rim metoden bra?

 

Den beskrivande metoden

 

När du använder den beskrivande metoden kopplar du samman en siffra med ett föremål som på något sätt påminner om siffran.

 

 

0 - ägg             En nolla har samma form som ett ägg

 

1 - käpp          En etta påminner med lite fantasi om en käpp

 

2 - svan           Tvåan påminner något om en svan som simmar till vänster

 

3 - hjärta         En trea påminner om övre delen av ett hjärta (på snedden)

 

4 - stol            Fyran påminner lite om en stol som tappat ett ben

 

5 - krok          Nedre delen av femman liknar en krok

 

6 - fotbollsspelare      Böjd man som sparkar på en fotboll

 

7 - klippa        Sjuans översta streck skulle den likna en klippa

 

8 - glasögon    Ett par snedvända glasögon

 

9 - gubbe        En böjd gubbe med en smal kropp och ett stort huvud

 

 

F: Hur fungerar den beskrivande metoden?

 

Siffror och egna associationer

 

När du använder dig av egna associationer kan du göra precis som du vill. Det viktiga är att det finns en naturlig koppling mellan siffran och ordet för dig. Bokens författare har exempelvis använt sig av följande associationer:

 

0 – ägg En nolla har samma form som ett ägg

 

1 – guld En vinnare i en tävling tar guld

 

2 – silver En tvåa i en tävling tar silver

 

3 – brons En trea i en tävling tar brons

4 – segelfartyg Fyran påminner om ett segelfartyg

 

5 – tangs Fem påminner om främre delen av en tangs

 

6 – fotbollsspelare Sexan liknar en fotbollsspelare

 

7 – tur Sju är ett lyckotal

 

8 – racerbana Åttan påminner om en racerbana sedd ovanifrån

 

9 – gubbe Nian liknar en böjd gubbe med ett stort huvud

 

F: Hur fungerar den metod där du använder egna associationer?

F: Är det viktigt att det finns en naturlig koppling mellan siffran och ordet?

 

Att associera ord med siffror

 

När du ska komma ihåg listor, koder, telefonnummer eller begrepp associerar du dem till symbolerna på din lista. För att göra detta, använd dig av överdrifter, humor, galenskaper, färger och rörelse. Levande, färgsprakande och kontroversiella bilder lagras bättre i hjärnan än andra bilder. Om du exempelvis vill komma ihåg följande tämligen orelaterade ord; ost, bil, hus, mus, kråka, katt, krokodil, stege, docka och tomat; skulle du kunna använda metoden nedan:

 

0 - ägg - ost Tänk ett jättestort rosa ägg som balanserar på en liten ostbit

1 - käpp - bil Föreställ dig en bil med en enorm guldkäpp på taket

 

2 - svan - hus Tänk dig en svan som simmar in i ett sjunkande hus

 

3 - hjärta - mus Föreställ dig två möss som är förälskade i varandra

 

4 - stol - kråka Tänk dig en kråka som sitter på en lila stol

 

5 - krok - katt Föreställ dig en katt som trånar efter en fisk på en krok

 

6 - fotbollsspelare - krokodil Tänk dig en fotbollsspelare som blir uppäten av en krokodil

 

7 - klippa - stege Föreställ dig en stege som står lutad mot en brant klippa

 

8 - glasögon - docka Tänk dig en liten docka med stora svarta glasögon

 

9 - gubbe - tomat Föreställ dig en gubbe som simmar i en skål med tomatsoppa

 

 

 

F: Hur associerar du ord med varandra? Vilka bilder kommer hjärnan ihåg?

 

Konkreta och abstrakta ord

 

Vissa ord är inte konkreta utan abstrakta. Om du vill skapa en lista av abstrakta ord måste du skapa en symbol för det abstrakta ordet och sedan koppla symbolen till det ord som sedan tidigare har kopplat samman med en siffra. Om du exempelvis vill komma ihåg orden struktur och system kan du låta ordet struktur representeras av en komplicerad bokhylla (en slags struktur) och ett system av ett biljardspel (som påminner om ett system).

 

F: Hur gör du abstrakta ord konkreta?

 

Ansikts och namnmetoden

 

Ansikten och namn är ofta svåra att komma ihåg. Hur ofta har det inte hänt att man känner igen en person, men inte kommer ihåg hans eller hennes namn? Speciellt svårt är det att komma ihåg namn om man presenteras för en stor grupp av nya människor på kort tid, exempelvis när man besöker en fest med en massa med nya okända människor eller börjar på en ny kurs. Att glömma bort namn är i högsta grad mänskligt. I genomsnitt glömmer vi bort namnen på 2/3 av alla de personer vi presenteras för. Trots att det är mänskligt att glömma bort namn innebär det ofta ett problem. Besvikelse och irritation skapas om vi frågar en person om hans eller hennes namn för andra eller tredje gången. Kanske har du också varit med om att någon har glömt ditt namn flera gånger? Hur kändes det? Kände du dig oviktig? Blev du sårad? Lyckligtvis är det lätt att bli bättre på att lära sig komma ihåg namn och ansikten. Genom att associera en persons namn med en persons fysiska karaktärsdrag blir det relativt enkelt att koppla ihop rätt namn med rätt kropp (eller ansikte). Det första du måste lära dig för att du ska bli bättre på att komma ihåg namn är att snabbt lägga märke till ansikten eller kroppars särdrag. En person kanske har buskiga ögonbryn. En annan person har kanske vackra läppar. En tredje person kanske har en spetsig haka. När du lärt dig att snabbt observera människors särdrag är det dags att associera ansiktsdragen med personens förnamn eller efternamn. Om en person exempelvis heter Björn och har en spetsig haka skapar du en inre bild som kombinerar orden “björn” och “spetsig”. I detta fall kan du skulle du exempelvis kunna föreställa dig en jättelik brunbjörn som balanserar på en spetsig klippa. Föreställ dig hur en brunbjörn vaggar fram och tillbaka längst upp på den spetsiga klippan. Alla namn är emellertid inte lika tacksamma som Björn. Om vi exempelvis möter en person med ett namn som inte omedelbart föreställer något får vi låta namnet representeras av någonting som påminner om namnet. Namnet Kurt kan du kanske låta representeras av komikern Lassa Brandebys scenpersonlighet Kurt Olsson. Namnet Rolf kan du kanske låta representeras av vikingen Gånge Rolf. Namnet Lisa kan du kanske låta representeras av den lilla blomman Flitig Lisa. Om personen som vi tidigare mötte inte hette Björn utan istället Kurt kan vi koppla ihop orden “Kurt Olsson” och “spetsig”. Vi kan exempelvis föreställa oss att Kurt Olsson går runt med en spetsig pappersmössa på huvudet. Varje karaktärsdrag kan alltså enligt denna princip kopplas samman med ett namn. Minneskonstnärer har med stor framgång använt denna metod. Somliga minneskonstnärer kan komma ihåg alla namnen på människorna i en publik på detta sätt, imponerande inte sant?

 

F: Tycker du att det är lätt eller svårt att komma ihåg namn och ansikten?

F: Hur stor andel av alla de personer som vi presenteras inför kommer vi ihåg?

F: Hur associerar du ett ansikte med ett namn?

F: Har minneskonstnärer använt ansiktes och namnmetoden framgångsrikt?

 

Tips

 

Ställ dig en fråga när du möter en främmande person. Hur lång är hon? Vilken form har hans huvud? Ser hon bra ut? Ser han pålitlig ut? På detta sätt ökar du din egen uppmärksamhet, något som gör det lättar att komma ihåg den person du möter.

 

När du har blivit presenterad för någon upprepa hans eller hennes namn tyst för dig själv några gånger för att komma ihåg namnet. Försök också att använda personens namn när du talar med honom eller henne. Om en person heter “Olof” kan du använda namnet “Olof” när du pratar med honom. Tilltala honom “Du Olof” istället för enbart “Du”. På detta sätt visar du att personen du talar med är viktig samtidigt som du lägger hans eller hennes namn på minnet.

 

F: Är det en bra idé att tyst upprepa en persons namn när du möter en person för första gången?

F: Är det en bra idé att använda en persons namn så mycket som möjligt när du pratar med honom eller henne första gången?

 

Övningar

 

Leta reda på en gammal skolbok och försök sedan lära dig namnen på eleverna i tre klasser. Testa först att bara läsa igenom namnen och titta på respektive person på skolfotot. Hur många namn kommer du ihåg? Testa sedan att försöka koppla samman namn med speciella karaktärsdrag.

 

Sätt dig någonstans för att enbart observera ansikten. En centralstation, en buss eller en flygplats är en fungerar bra. Fundera på vad som kännetecknar människorna du ser. Vilka är deras speciella särdrag.

 

Leta reda på en websida med kända personer. Försök att lära dig namnen på personerna genom att koppla samman namn med speciella karaktärsdrag. Du kan också lägga till en speciell symbol för det område de är kända inom. Om Olof (beskriven ovan) skulle vara är en känd politiker med ett väldigt runt huvud kan du koppla samman orden “Olof”, “runt huvud” och “politiker”. Du kan då skapa en mental inre bild av exempelvis Olof Skötekonung (Olof) som håller en spira (symbol för politiker) inuti ett äggliknande slott (symbol för runt huvud).

 

Länkar

 

På websidan www.imdb.com kan du hitta en mängd kända skådespelare. Du kan använda denna sida för att träna på att associera namn med karaktärsdrag.

 

Locimetoden

 

De gamla grekerna och romarna var flitiga användare av diverse olika minnestekniker. Man använde minnestekniker för att komma ihåg listor, skrivna texter och långa tal. Då papper (papyrus) var dyrbart så var det viktigt att kunna komma ihåg så mycket dyrbar information som möjligt i huvudet. En mycket använd metod under seklerna innan Kristi födelse var locimetoden. Ordet loci betyder rum, plats på latin och går ut på att en person som vill minnas något placerar ut föremål i en viss bestämd ordning i ett rum. Det första du gör för att använda locimetoden är att framkalla bilden av ett antal olika platser i ett rum. Vandra sedan mellan platserna i ditt minne. När du bestämt dig för hur vandringen ska gå till så kan du börja använda locimetoden. Exemplet nedan visar hur metoden fungerar.

 

Antag att du har bestämt dig för att gå följande minnesrunda i ditt hus: (1) från soffan till soffbordet (2) från soffbordet till bokhyllan. Om du sedan vill komma ihåg tre stycken föremål, exempelvis en inköpslista med de tre varorna (1) ost (2) vindruvor och (3) flingor så memorerar du de tre föremålen genom att placera dem på platserna/möblerna i rummet. Du vandrar då i ditt minne från soffan till soffbordet och sedan från soffbordet till bokhyllan och placerar (1) osten på soffan (2) vindruvorna på soffbordet (3) flingorna i bokhyllan. En stund senare kan du utan problem besöka de tre platserna/möblerna ditt minne och plocka upp dina föremål från dem.

 

För att komma ihåg långa listor behöver du skapa en lång kedja av sammankopplade platser i ditt hus eller rum. Med lite träning går det med hjälp av locimetoden enkelt att komma ihåg 10-20 föremål i en viss följd utan problem.

 

Locimetoden kan användas för mycket mer än att komma ihåg listor. Om du exempelvis ska hålla ett tal kan du välja ut vissa nyckelord i talet och låta dem beskrivas av symboler som du placerar enligt en viss förutbestämd ordning i ditt rum. När du sedan håller talet gör du en mental vandring mellan platserna i rummet och plockar upp symbolerna. På detta sätt kan du undvika att använda stödpapper och dessutom skapa en extra trygghet när du håller tal. Med hjälp av locimetoden kommer du inte lika lätt av dig som annars.

 

F: Vad betyder ordet loci?

F: När började locimetoden att användas?

F: Vad går locimetoden ut på?

F: Till vad kan du använda locimetoden?

F: Kan locimetoden användas när du håller tal? I så fall, hur?

 

Tips

 

När du börjar använda locimetoden, börja då experimentera med platser i ditt eget rum eller i ditt eget hus. I ett senare skede, när du vant dig med metoden, kan du börja använda dig av andra platser: din favoritshoppinggata, dina föräldrars lägenhet, T-banestationerna på väg till jobbet. Du kan också skapa egna fantasirum.

 

Övning

 

Låt någon plocka fram femton stycken föremål som han eller hon sedan ber dig att komma ihåg. Försök därefter att minnas föremålen utan att använda någon minnesteknik. Hur många föremål kom du ihåg? Testa sedan att komma ihåg föremålen med locimetoden. Skapa en mental bild av varje föremål och placera dem sedan ett efter ett i ett rum

 

Minnespalats

 

En vidareutveckling av den grekisk-romerska locimetoden är idéen om minnespalats. Istället för att tillfälligt lagra minnen i ett rum lagrar man den permanent i ett minnespalats. Ett minnespalats är ett fantasipalats bestående av en massa med fantasirum. Rummen utvecklar och skapar du alltefter behov. Palatset kan bestå ett eller flera stora hus, ett slott eller t.o.m. en hel stad. Du kan skapa ett palats som ser ut hur som helst. Endast din fantasi sätter upp gränserna. Du behöver inte vara bunden av logikens och fysikens lagar. I din egen värld är det du som skapar dina egna lagar. I din egen fantasivärld kan det finnas talande djur, jättar & dvärgar samt flygande hus. Gör vad du vill. Poängen med ett minnespalats är att du skapar en mängd påhittade rum i vilka du kan lagra information från alla olika ämnesområden. Om du exempelvis önskar att ta en skepparexamen kan du skapa ett “skepparrum”. Om du läser konsthistoria kan du skapa ett rum för tavlor och konstnärer. Om läser matematik kan du skapa ett rum för matematiska formler. Tillsammans bildar dina rum ett en fantasiplats för minnen, ett så kallat minnepalats. När du väl skapat ett rum så inreder du det med de föremål eller symboler som du vill minnas. Om du exempelvis önskar att ta en skepparexamen kan du placera ett sjökort på väggen. På sjökortet kan du sedan placera ut sjömärken enligt en viss ordning. Du kan också låta sjökortet vara en länk som triggar minnet av en verklig eller påhittat sjöresa där du manövrerar förbi en massa med sjömärken. Om du vill komma ihåg namnen på en massa konstnärer kan du låta placera ut en rad tavlor I rummet och sedan skapa en historia om varje konstnär baserad på tavlan motiv. Kanske är tavlan också en dörr till ett hemligt rum där du samlat på dig en mängd symboler som beskriver konstnärens liv. Endast din fantasi sätter upp gränserna för vad du kan och inte kan göra i dina rum i ditt minnespalats. I minnespalatset kan du lagra länklistor, historier, associationer och akronymer. Genom att skapa fantasihus med mängder av rum fyllda av symboler kan du lagra nästan vilken information som helst, nästan hur länge som helst. Visualiseringsövningarna har demonstrerat hur man kan bygga ett slags minnespalats.

 

F: Var är ett minnespalats?

F: Vad finns i minnespalatsets rum?

F. Kan du lagra information länge i ett minnespalats?

 

Tips

 

När du skapat ett rum, besök det gärna då och då. Genom att göra återbesök i minnespalatsets rum förstärker du dina minnen.

 

Försök att göra minnespalatset till en behagfull plats som du gillar att besöka. Du kommer att tillbringa mycket tid i ditt minnespalats.

 

Använd mycket sinnesinformation, humor och överdrifter när du skapar ditt minnespalats. Det är bra om ditt minnespalats består av byggnader och rum som är lätta att komma ihåg.

 

När du skapat ett rum, gör gärna en enkel skiss över det. Med hjälp av en enkel skiss kan du lätt rekonstruera rummets innehåll om du skulle ha glömt att besöka det under ett långt tag.

 

Övningar

 

Sätt dig ner och skapa en bild av ditt drömpalats. Hur ser det ut? Är det stort eller litet? Är det lyxigt eller enkelt? Är det modernt eller gammeldags? Skapa sedan ett första rum i palatset. Använd din fantasi till att skapa en fantastisk plats. Placera sedan ut föremål i rummet som motsvarar rummets tema. Hur blev rummet? Vilket tema valde du? Skulle du vilja besöka ditt rum om det fanns i verkligheten?

 

Minneskrokar

 

Har du någonsin tappat bort ett USB-minne? Glömt ett paraply? Tappat bort dina glasögon? Ibland är vi alla lite tankspridda och glömska och då kan det hjälpa att använda sig av minneskrokar. En minneskrok hjälper dig att undvika att tappa bort och glömma saker. Minneskrokar ger dig också ett enkelt och kraftfullt verktyg för att planera och sätta igång processer. Så vad är egentligen en minneskrok? En minneskrok är en fantasibild som är sammankopplad med den verkliga världen. Om du exempelvis har lätt att glömma dina glasögon kan när du lämnar ett rum kan du exempelvis skapa en fantasibild av dina glasögon och hänga dina fantasiglasögon på dörrhandtaget. Använd gärna humor när du gör detta. Varför inte göra dina glasögon jättestora? Varför inte ändra glasets färg till blått? Humor är ett kraftfullt verktyg, använd dig flitigt av det. Samma princip som beskrevs när det gällde glasögonen kan användas på en mängd olika områden. Om du exempelvis drar dig för att ringa ett telefonsamtal skapar du en fantasibild framför datorn. På detta sätt blir det svårt att undvika att ringa samtalet. Minneskroken fungerar då som en igångsättare. Endast din fantasi sätter upp gränserna för hur du kan använda minneskrokar, möjligheterna är nästan oändliga.

 

F: Vad är en minneskrok?

F: Till vad kan du använda minneskrokar?

F: Kan minneskrokar fungera som igångsättare?

 

Tips

 

Använd minneskrokar för att undvika att glömma bort saker oavsett om det är ett USB-minne, ett paraply eller ett par glasögon.

 

Använd minneskrokar för att komma ihåg vad du ska säga till någon. Skapa dig en inre bild av personen och koppla samman honom med symboler som indikerar vad du ska säga.

 

Övningar

 

Testa att gå in i ett rum och lägga ett paraply en bit bort från dig. Skapa sedan en inre bild av hur paraplyet på något sätt är associerat med dörren. Vänta ett tag och gå sedan ut genom dörren. Hur kändes det? Vilka tankar väcktes?

 

Sammanfattning på två rader

 

Medhjälp av akronymer, sifferseriemetoden, länklistor, ansiktsmetoden, locimetoden, minnespalats, krokmetoden kan du förbättra ditt minne kraftigt.

 

Repetitionsfrågor, repetition nummer ett

 

F: Vad liknar författaren minnet vid?

F: Är de minnestekniker som presenteras I detta kapitel kraftfulla?

F: Vad är en akronym?

F: Kan en akronym bestå av mer än ett ord?

F: Vilken känd akronym har länge använts för att lära skolbarn Hallands fyra åar?

F: Vilka fördelar och nackdelar finns det med akronymer?

F: Vad är bäst? En meningsfull eller en meningslös akronym?

F: Vilka slags akronymer är lättast att komma ihåg?

F: Hur kan man koppla ihop akronymer med varandra?

F: Är det bra att koppla ihop ny med gammal kunskap?

F: Vilka sinnen kan du använda för att skapa starka associationer?

F: Är det bra att använda flera sinnen för att skapa en association?

F: Varför fungerar det bra att använda överdrifter och underdrifter?

F: Varför fungerar det bra att använda rörelse för att skapa starka associationer?

F: Varför fungerar det bra att använda rörelse för att skapa starka associationer?

F: Vad är bäst? Färggranna eller svart-vita associationer? Varför?

F: Varför är det bra att använda symboler?

F: Hur kan du använda dig av ordning för att skapa starka associationer?

F: Varför är det bra att skapa humoristiska associationer?

F: Är det bra att kombinera många olika associationstekniker med varandra?

F: Vad är en länklista?

F: Är orden i en länklista ihopkopplade i par?

F: Vilken fördel respektive nackdel finns med länklistor?

F: Till vad kan sifferseriemetoden användas?

F: Vad går sifferseriemetoden ut på?

F: Hur många siffror kan sifferserien innehålla? Finns det någon gräns?

F: Vad är siffror-rimmetoden?

F: För vilka slagspersoner passar siffror-rim metoden bra?

F: Hur fungerar den beskrivande metoden?

F: Hur fungerar den metod där du använder egna associationer?

F: Är det viktigt att det finns en naturlig koppling mellan siffran och ordet?

F: Hur associerar du ord med varandra? Vilka bilder kommer hjärnan ihåg?

F: Hur gör du abstrakta ord konkreta?

F: Tycker du att det är lätt eller svårt att komma ihåg namn och ansikten?

F: Hur stor andel av alla de personer som vi presenteras inför kommer vi ihåg?

F: Hur associerar du ett ansikte med ett namn?

F: Har minneskonsternärer använt ansiktes och namnmetoden framgångsrikt?

F: Är det en bra idé att tyst upprepa en persons namn när du möter en person för första gången?

F: Är det en bra idé att använda en persons namn så mycket som möjligt när du pratar med honom eller henne första gången?

F: Vad betyder ordet loci?

F: När började locimetoden att användas?

F: Vad går locimetoden ut på?

F: Till vad kan du använda locimetoden?

F: Kan locimetoden användas när du håller tal? I så fall, hur?

F: Var är ett minnespalats?

F: Vad finns i minnespalatsets rum?

F. Kan du lagra information länge i ett minnespalats?

F: Vad är en minneskrok?

F: Till vad kan du använda minneskrokar?

F: Kan minneskrokar fungera som igångsättare?

 

Slutord

 

Nu har du lärt dig mycket om minnesteknik. Genom att använda metoder som har presenterats ovan kan du nu förbättra ditt minne kraftigt. Grattis!

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright Ibis Innovation 2010

 

 

 

 

 Smarta Studier

  Snabbare, bättre och roligare inlärning

 

 

Kuriosa och fakta om minnet

 

Hur bra minne har du? Kan du beskriva vad du gjorde söndagen den 21 april år 1990? Jill Price kan det. Hon har ett perfekt minne. Som tolvåring upptäckte hon att hon till skillnad från andra barn levde två parallella liv, ett i dåtiden och ett i nutiden. Jill Price kan med inlevelse beskriva intrigen i en såpopera som inte har visats på 30 år. Detsamma gäller personliga händelser, vädret och nyheter för flera årtionden sedan. Forskarna fascineras av Jill Prices fantastiska minne.

 

 

 

 

 

Clemens Mayer från Tyskland slog 2005 rekord i memorering av siffror när han på 30 minuter memorerade ett tal med 1040 siffror.

 

 

 

 

 

Världsrekordet för att memorera namn är 195 namn på fem minuter. Alla namnen kopplades korrekt ihop med rätt person/ansikte.

 

 

 

 

 

Stephen Wiltshire, som är autistisk, har en fantastisk gåva. Han har ett perfekt bildminne. Efter en helikoptertur över London kunde Stephen med stor detaljrikedom teckna en bild av staden, enbart med hjälp av sina synintryck. En skiss av Stephen Wiltshire kostar idag upp till 120 000 kronor.