Tillbaka till portalen

            

             Översikt

 

             Inledning

 

             En kort berättelse

 

             Den fysiska arbetsmiljön

 

             Mat, sömn och rörelse

 

             Stress

 

             Hjärnan

 

             Multipla intelligenser

 

             Mål, vision och plan

 

             Förberedelse

 

             Repetition

 

             Gamla vanor

 

             Anteckningar

 

             Snabbläsning

 

             Minnesteknik

 

             Alla repetitionsfrågor

 

             Efterord

 

             Litteraturförteckning

 

             Kontaktinformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta och kuriosa

 

Under en dag tänker vi i genomsnitt 70 000 tankar.

 

 

 

Världens intelligentaste man är Kim Ung Yong från Korea. Hans IQ uppskattas till 210. Underbarnet Kim började tala när han var sex månader gammal. När han fyllde tre år talade han och läste fyra språk. Som fyraåring påbörjade han sin universitetsutbildning. Under tonåren arbetade Kim som forskare på NASA. Idag arbetar Kim som civilingenjör i Korea.

 

 

 

 

 

Marilyn vos Savant är världens intelligentaste kvinna.  Hennes IQ har uppskattats till 228. Marilyn är författare och har publicerat sex stycken böcker. Idag skriver Marilyn vos Savant regelbundet en söndagskolumn om matematiska gåtor och problem i tidningen Parade.  

 

 

MENSA är världens största organisation för intelligenta människor. Föreningen har 110 000 medlemmar i 50 länder.

 

 

 

Uppskattad IQ för ett antal berömda personer. JF Kennedy 118. Jodie Foster 132. Shakira 140. Napoleon 145. Rembrandt 155. Bill Gates 160. Platon 170. Kasparov 190. Leonardo da Vinci 220.

 

 

Även  djur  är  intelligenta.  En genomsnittlig hund kan lära sig att förstå cirka 150 ord och signaler.

 

 

 

 

 

På smartastudier.se har en gratis e-bok om inlärning/studieteknik publicerats. Genom att läsa denna bok är det min förhoppning att du ska kunna förbättra din studieteknik rejält. Kort och gott, du ska kunna lära dig mer på kortare tid samtidigt som du har det roligare än förut. Smartastudier.se gör din redan fantastiska hjärna än mer fantastisk än förut.

 

 

Multipla intelligenser

 

Einsteins många styrkor och svagheter

 

Hur föreställer du dig ett geni? Kanske ser du en bild av Einstein framför dig. Hur ser han ut? Har han grått utstående hår? Är han gammal? Ser han förvirrad ut? Einstein uppfattas av många som prototypen av ett geni, och det av goda skäl. Einstein var en fantastisk begåvad person. Han var musikalisk, han upptäckte relativitetsteorin och han hade ett IQ på minst 160. Trots detta var han långtifrån bra på allt. Han började tala mycket sent, han var en hopplös föreläsare och han var aldrig bra på idrott. Alla är vi bra på något, men sällan på allt. Detta gäller du, jag, Einstein och resten av mänskligheten.

 

Visualiseringsövning

 

Visualisering handlar inte om logik, utan att skapa inre bilder som sticker ut. Hjärnan har en fantastisk förmåga att komma ihåg det som är konstigt, osannolikt, överdrivet, roligt och gärna lite snuskigt. Denna visualiseringsövning utnyttjar detta. Föreställ dig en bild där Newton, Mozart, Tiger Woods, Prinsessan Diana och Dalai Lama har samlats tillsammans hemma oss Einstein. Bordet de sitter vid ser ut som en golfboll (Tiger Woods). Einstein gillar tydligen att spela golf. På en stol vid bordet sitter Winston Churchill med Prinsessan Diana i knät. Bredvid kärleksparet står Mozart och spelar en sång på en fiol. Mozart har lånat Einsteins fiol. Mitt på bordet sitter Dalai Lama och mediterar. Han är djup försjunken i sig själv och märker inget av vad som pågår runtomkring bordet. På bordet ligger en skål med äpplen (Newton fick ett i huvudet). Newton själv äter slött ett av sina äpplen samtidigt som han lyssnar på ett långt och tråkigt tal av Einstein om relativitetsteorin. Talet är lika tankspritt som Einsteins hår är utstående. Winston Churchill tänker mest på Diana. Tiger Woods lyssnar inte så mycket på Einstein, utan istället sitter han och beundrar Einsteins vackra, golfliknade bord. Han funderar på att köpa ett likadant bord till sitt hus. Kanske kommer hans Svenska fru gilla det? Han undrar också vilket (golf) handikapp Einstein har. Har han verkligen gjort ett hole in one som han påstår? Kan du se lätt vansinniga bilden framför dig? Bra, då kommer det att vara mycket lättare för dig att komma ihåg de sju intelligenserna som presenteras i kapitlet. Varje intelligens representeras nämligen av en av genierna i den lilla historien.

 

Genierna i texten ovan representeras följande intelligenser: Newton (matematisk logisk intelligens), Diana (interpersonell intelligens), Dalai Lama (intrapersonell intelligens), Tiger Woods (kroppslig/kinetisk intelligens), Einstein (visuell-spatsila intelligens), Winston Churchill (språklig/lingvistisk intelligens), Mozart (musikalisk intelligens)

 

Multipla intelligenser

 

Hur mycket vet vi egentligen om hur vår hjärna? Ganska mycket. Hjärnforskningen har gjort makalösa framsteg de senaste åren. En av konsekvenserna av den nya forskningen är att gamla teorier har ifrågasatts alltmer. Den klassiska teorin om intelligens (IQ) där matematisk-logisk, visuell-spatial och språklig intelligens mäts med intelligenstest framstår alltmer som alltför begränsad. Intelligens krävs i betydligt fler sammanhang. En av slutsatserna i den nya forskningen är att vår hjärna består av flera intelligenscentra. Varje intelligenscentrum är delvis separerat från de andra intelligenscentrummen. Den framstående Harvardforskaren Howard Gardner nämner sin forskning att människan har sju stycken olika intelligenser med varsitt intelligenscentrum. Av dessa sju intelligenser når minst en intelligens över genomsnittet. Oftast dominerar två eller tre intelligenser samtidigt som några av intelligenserna är mindre utvecklade. Vi är alla duktiga på något, men inte allt. Howard Gardners sju intelligenser är matematisk-logisk intelligens, visuell-spatial intelligens, språklig intelligens, musikalisk kinetisk intelligens, kinestisk intelligens, intrapersonell intelligens och interpersonell intelligens. Den nya teorin, om multipla intelligenser, har revolutionerat synen på intelligens inom utbildningsväsendet. Det är inte längre möjligt att kategorisera elever som “mer” eller “mindre” begåvade. Varje elev har istället sin egen, unika inlärningsstil. Ibland passar traditionella undervisningsmetoderna denna inlärningsstil, ibland inte. Bäst resultat uppnås om inlärningen individanpassas. En person med hög visuell-spatial intelligens bearbetar information på ett annat sätt än en person med en hög musikalisk intelligens. Trots att våra intelligensprofiler är olika är det viktigt att vi använder oss av alla intelligenser. När vi utvecklar en intelligens så utvecklar vi alla våra andra intelligenser samtidigt. Vår intelligens är inte fixerad, utan i högsta utvecklingsbar. Vi har alla en fantastisk potential. Din hjärna är en av de mest komplexa och vackra skapelserna på jorden. Du har mer än 100 miljarder hjärnceller som bara väntar på att få användas. Är inte detta fantastiskt?

 

 

F: Vilka intelligenser mäts i klassiska intelligenstester?

F: Består vår hjärna av flera intelligenscentra?

F: Hur många intelligenser finns? Vilka är namnen på intelligenserna?

F: Passar den traditionella undervisningen alltid alla de olika intelligenserna?

F: Varför ska vi använda alla våra intelligenser?

F: Hur många hjärnceller finns det?

 

Matematisk-logisk intelligens (Newton)

 

Newton var ett matematiskt geni som beskrev hur alla kroppar/föremål på jorden rör sig. Han fick idén till sin teori när han såg ett äpple falla utanför sitt fönster (han fick det aldrig i huvudet). I visualiseringsövningen symboliserar Newton den matematisk-logiska intelligensen.

 

Matematisk-logisk intelligens är en av de tre klassiska intelligenser som ofta mäts med intelligens/IQ-test. I traditionella intelligenstest mäts den genom att testpersonen får ordna sifferserier, göra snabba beräkningar i huvudet och lösa matematiska problem. De två vanligaste testen för att mäta denna förmåga är Stanford-Binet testet och Wechsler testet. Om du har lätt för huvudräkning, problemlösning och att upptäcka mönster så har du en hög matematisk-logisk intelligens. I skolan var du förmodligen bra på matte, data och NO. Människor med en hög matematisk-logisk intelligens lär sig nya saker genom att analysera, experimentera, skriva punktlistor, arbeta med statistik och lösa komplicerade problem. Ofta gillar de aktiviteter såsom att läsa vetenskapstidningar, spela strategi spel och skriva egna datorprogram.

 

Du finner ofta människor med en hög matematisk-logisk intelligens inom följande yrken: matematiker, programmerare, datatekniker, ingenjör, vetenskapsman, börsanalytiker, och revisor.

 

Genier inom området: Galileo Galilei, Newton och Marie Curie.

 

F: Vad är personer med matematisk-logisk intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med matematisk-logisk intelligens?

F: Vilka personer har haft en hög matematisk-logisk intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är matematiskt-logiska?

 

Språklig/lingvistisk intelligens (Winston Churchill)

 

Winston Churchill var ett språkligt geni. Han hade en enastående förmåga att uttrycka sig på Engelska. Under Andra Världskriget höll han några av världshistoriens mest kända tal. I visualiseringsövningen symboliserar Winston Churchill den språkliga intelligensen.

 

Även språklig intelligens är en av de tre klassiska intelligenserna som ofta mätts med intelligens/IQ-test. I traditionella intelligenstest mäts den genom att testpersonen får skapa ord ur slumpvis omkastade bokstäver och utesluta ord som inte passar in i ett sammanhang. Språklig intelligens kräver en känsla för ords betydelse och språkets nyanser. Om du har lätt för att skriva, läsa och tala så har du en hög språklig intelligens. I skolan var du förmodligen bra på Svenska, Engelska, Franska, Tyska eller Spanska. Kanske var du också bra på att tala övertygande, skriva berättelser, leka med ord och berätta historier. Människor med en hög språklig intelligens lär sig nya saker genom läsa, skriva och prata. Ofta gillar de att diskutera, debattera, lösa korsord, skriva dikter och spela olika språkspel.

 

Du finner ofta människor med en hög språklig/lingvistisk intelligens inom följande yrken: författare, journalist, redaktör, jurist, säljare, lärare och bibliotekarie.

 

Genier inom området: Ernst Hemingway, Winston Churchill, Agatha Christie

 

F: Vad är personer med språklig intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med språklig intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög språklig intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är språkligt intelligenta?

 

Visuell-spatsial intelligens (Einstein)

 

Einstein var ett visuellt geni. Han skapade relativitetsteorin genom att fantisera om att han red på en ljusstråle. I visualiseringsövningen symboliserar Einstein den visuell-spatiala intelligensen.

 

Visuell-spatial intelligens är också en av de tre klassiska intelligenserna som ofta mäts med traditionella intelligens/IQ-test. I traditionella intelligenstest mäts denna förmåga ofta genom att testpersoner får vrida och vända på tredimensionella figurer. De får också föreställa sig hur olika mönster förändras. Om du är konstnärlig, gillar att dagdrömma och har lätt att föreställa dig två och tredimensionella föremål i huvudet så har du förmodligen en hög visuell-spatial intelligens. Människor med en hög visuell-spatial intelligens lär sig nya saker genom att teckna, titta på bilder, se på film, rita diagram, och använda sig av mindmaps. Ofta gillar de aktiviteter såsom fotografering, segling/navigering och teckning. Många människor med en hög visuell-spatial intelligens trivs i kreativa, skapande miljöer.

 

Du finner ofta människor med en hög språklig/lingvistisk intelligens inom följande yrken: designer, art-director, filmregissör, konstnär, astrofysiker, ingenjör och uppfinnare.

 

Genier inom området: Albert Einstein, Stephen Spielberg och Le Corbusier.

 

F: Vad är personer med intelligens visuell-spatial intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med visuell-spatial intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög visuell-spatial intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är visuellt-spatialt intelligenta?

 

Musikalisk intelligensen (Mozart)

 

Mozart började komponera musik som femåring. Under hela sin ungdom turnerade han runt mellan Europas hov och höll konserter. I visualiseringsövningen symboliserar Mozart den musikaliska intelligensen.

 

Musikalisk intelligens är en Howard Gardners sju intelligenser och är som sådan jämställd med matematisk-logisk, visuell-spatial och språklig intelligens. Följande vetenskapliga anledningar finns till detta:

 

·     Det finns ett unikt centrum i vår hjärna som är specialiserat på musik

·     Det finns tester där musikalisk förmåga kan mätas

·     Det finns musikaliska högskolor

·     Det finns en lång utvecklingshistoria i ämnet

·     Det finns ett avancerat symbolsystem (noterna är musikens alfabet)

·     Det finns musikaliska underbarn

 

Människor med en hög musikalisk intelligens är bra på att uppfatta och komma ihåg sånger, rytmer och melodier. De har en stark och välutvecklad känsla för musik. Om du snabbt lär dig nya låtar, är bra på att spela något instrument och med lätthet kan avgöra när någon sjunger falskt har du en hög musikalisk intelligens. I skolan var du förmodligen bra på ämnet musik, kanske sjöng du i kör, eller gjorde uppträdanden på skolavslutningen. Människor med en hög musikalisk intelligens lär sig nya saker genom att lyssna på musik när de studerar, komponera små sånger, och skapa ramsor av vad de ska lära sig in. Ofta gillar de att lyssna på musik, spela instrument, sjunga, komponera egen musik och dansa.

 

Du finner ofta människor med en hög språklig/lingvistisk intelligens inom följande yrken: sångare, artist, DJ, låtskrivare, kompositör och dirigent.

 

Genier inom området: Mozart, Beethoven, Gershwin

 

F: Vad är personer med musikalisk intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med musikalisk intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög musikalisk intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är musikaliskt intelligenta?

 

Kroppslig/kinetisk intelligens (Tiger Woods)

 

Tiger Woods är världens främste golfspelare. I visualiseringsövningen symboliserar Tiger Woods den kroppslig/kinetiska intelligensen.

 

Människor med en hög kroppslig/kinetisk intelligens är bra på att koordinera rörelser, lära sig nya rörelsemönster och arbeta med händerna. De har en välutvecklad grov och finmotorik. Många av dessa rörelser är komplicerade och kräver många beräkningar för hjärnan. En basketboll som träffar basketkorgen mitt i prick måste exempelvis skjutas iväg i exakt rätt hastighet och i exakt rätt vinkel. I idrottstävlingar kan skillnaden mellan succé och fiasko ibland vara så liten som 1/100 sekund. Om du är bra på idrott eller dans så har du förmodligen en hög kroppslig intelligens. Detsamma gäller om du är händig. I skolan var du förmodligen bra på bollsport. Människor med en hög kinetisk intelligens lär sig nya saker genom att experimentera, göra studiebesök, tillverka saker, skruva upp saker och spela rollspel. De gillar ofta att snickra, arbeta i trädgården, mecka med bilen, och dansa. För en person med hög kinetisk intelligens är det viktigt att inlärningen är kopplad till verkligheten. En kinetiker vill helst röra vid det han ska lära sig.

 

Du finner ofta människor med en hög språklig/lingvistisk intelligens inom följande yrken: hantverkare, mekaniker, dykare, tandläkare, kirurg, dansare.

 

Genier inom området: Micheal Jordan, André Agassi, Tiger Woods

 

F: Vad är personer med kroppslig intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med kroppslig intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög kroppslig intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är kroppsligt intelligenta?

 

Interpersonell/social intelligens (Prinsessan Diana)

 

Prinsessan Diana var en av världens mest omtyckta personer. Hon hade en fantastisk förmåga att prata med alla sorters människor. I visualiseringsövningen symboliserar Prinsessans Diana interpersonella/ sociala intelligensen.

 

Interpersonell intelligens har under senare år fått stor uppmärksamhet, då som en del av EQ-begreppet. Vi är sociala djur och vår hjärna använder en stor del av sin kapacitet för att medvetet och omedvetet tolka den sociala omgivningen. I sociala sammanhang bearbetar hjärnan ständigt information om kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonlägen. Människor med en hög interpersonell intelligens är ofta bra på att tolka kroppsspråk, läsa av ansiktsuttryck, se hur folk mår, känna empati och lösa konflikter. Om du har lätt för att förstå det sociala samspelet och om människor söker sig till dig har du förmodligen en hög interpersonell intelligens. I skolan var du kanske den social mittpunkten. Människor med en hög interpersonell intelligens lär sig nya saker genom att samarbeta med andra, utföra intervjuer och diskutera olika frågor i en grupp. De gillar ofta lagsporter, att gå på fester och umgås med andra.

 

Du finner ofta människor med en hög interpersonell intelligens inom följande yrken: försäljare, lärare, servitör, konsult, politiker och chef.

 

Genier inom området: Bill Clinton, John F Kennedy och Prinsessan Diana

 

F: Vad är personer med social intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med social intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög social intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är socialt intelligenta?

 

Intrapersonell intelligens/självkännedom (Dalai Lama)

 

Dalai Lama är en av världens mest kända spirituella ledare. Hans tal och tankar uppmärksammas över hela världen. I visualiseringsövningen symboliserar Dalai Lama den intrapersonella/sociala intelligensen.

 

Även intrapersonell intelligens har under senare år fått stor uppmärksamhet som en del av EQ-begreppet. Hög EQ är ofta en kombination av både hög intrapersonell intelligens/självkännedom och hög interpersonell/social intelligens. Människor med en hög intrapersonell intelligens är ofta bra på att läsa av sitt eget stämningsläge, styra sitt eget beteende och motivera sig själva. De har också ofta en realistisk uppfattning om sina egna styrkor och svagheter. Om du tycker att du känner dig själv mycket bra så har du förmodligen en hög intrapersonell intelligens. I skolan var du kanske intresserad av religion, filosofi och livsfrågor. Kanske var du också bra på att arbeta ensam, något som kräver mycket självdisciplin. Människor med en hög intrapersonell intelligens lär sig nya saker genom att relatera fakta till sina egna upplevelser, arbeta ensamma i sin egen takt, och genom att skriva dagbok över vad de lär sig. Ofta gillar de att sticka ut från mängden och göra saker på sitt eget vis. Många högpresterande människor har ofta en hög interpersonell intelligens.

 

Du finner ofta människor med en hög intrapersonell intelligens inom följande yrken: präst, filosof, filmregissör, terapeut, författare och egen företagare.

 

Genier inom området: Budda, Dalai Lama och Ghandi.

 

F: Vad är personer med intrapersonell intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med intrapersonell intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög intrapersonell intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är intrapersonellt intelligenta?

 

Sammanfattning på två rader

 

Människan har sju stycken intelligenser: matematisk-logisk intelligens, språklig intelligens, visuell-spatial intelligens, kinetisk intelligens, interpersonell intelligens och intrapersonell intelligens.

 

Tips angående den matematisk-logiska intelligensen

 

·     Försök förstå vad du läser på djupet. Genom god förståelse är det ofta möjligt att härleda kunskap från grundläggande antaganden/premisser.

 

·     Fundera på logiken i det du läser. Finns det logiska motsättningar i de texter du läser? Hängerteoriernaverkligenihop, ellerfinnsdetluckor?

 

·     Använd “what if” hypoteser i dina studier. Ändra ett antaganden och fundera på vad som skulle ha hänt då. Vad skulle hända om vatten kokade vid 300 grader i stället för 100 grader? Vad skulle hänt om Columbus aldrig nått fram till Amerika 1492?

 

·     Försök integrera problemlösning i dina studier. Du lär dig mycket på att lösa problem.

 

F: Varför är det bra att förstå det man lär sig på djupet för person med hög matematisk-logisk intelligens?

F: Vad är en “what if” hypotes?

 

Tips angående den språklig/lingvistiska intelligensen

 

·     Berätta vad du lärt dig för andra. Genom att dela med dig av dina nyförvärvade kunskaper minns du din egen kunskap bättre. Diskuteraochdebatteraocksågärna den nyakunskapen.

 

·     Undervisa andra elever. När du undervisar andra elever/studenter tvingas du tänka igenom och förklara det du lärt dig på ett enkelt sätt, något som är bra för både dig och dina klasskamrater.

 

·     Skriv sammanfattningar av vad du lärt dig. Många människor lär sig genom att skriva. Minnetochtankeförmåganärkopplad till tangentbordetochpennan.

 

·     Summera det du nyss lärt dig. Detta kan du göra tyst eller högt för dig själv.

 

·     Använd rollspel och sketcher när du lär dig.

 

·     Spela in dina föreläsningar med en diktafon eller MP3-spelare. Du kan också använda dig av dessa verktyg för att sammanfatta det du lärt dig.

 

·     Om det finns ljudböcker, använd dig av dessa.

 

F: Varför är det bra för språkliga begåvningar att undervisa andra elever/studenter?

F: Är det sant att vissa människor lär sig genom att skriva?

F: Vilka tekniska hjälpmedel kan en person med en hög språklig intelligens använda för att förbättra sin inlärning?

 

Tips angående visuell-spatial intelligens

 

·     Fokusera på bilder och diagram när du läser en text. Ofta innehåller bilder mycket och viktig information.

 

·     Använd film när du lär dig nya saker. UR (utbildningsradion) har ett stort filmarkiv samt många intressanta kurser som dagligen visas på TV. Det finns även mycket filmmaterial tillgängligt på Internet, bl.a. på YouTube och Amerikanska Universitet.

 

·     Köp en liten whiteboardtavla. På denna tavla kan du sedan klottra ner dina tankar. Använd gärna bilder och symboler när du antecknar då det passar din egna inlärningsstil perfekt.

 

·     Ta med en kamera/mobilkamera till lektionen och ta en bild av det läraren skriver på tavlan.

 

·     Gör gärna studiebesök då du lär dig mycket genom att se saker i verkligheten. Studiebesök är en av de bästa sätten att lära sig nya saker på. Allasinnenaktiveras.

 

F: Var kan du hitta filmmaterial?

F: Vilka tekniska hjälpmedel inlärningen för en person med hög visuell-spatial intelligens?

F: Varför är det bra att göra studiebesök för en visuell-spatial elev/student?

 

Tips angåendemusikaliskintelligens

 

·     Lyssna på musik samtidigt som du lär dig nya saker. Försök försätt dig själv lugnt och koncentrerat sinnestillstånd.

 

·     Spela olika låtar medan du läser en text. Spela sedan upp de olika låtarna och repetera det du lärt dig. När du sedan vill komma ihåg det du lärt, spela upp låten i ditt inre. När du gör detta minns du lättare vad du läst.

 

·     Gör en sång av vad du lärt dig. Du kan skapa sånger (och ofta roliga sådana) om de flesta olika ämnen.

 

F: Vilket sorts sinnestillstånd ska du försätta dig i när du lyssnar på musik?

F: Hur kan du använda musik i din inlärning?

 

Tips angående kroppslig/kinetisk intelligens

 

·     Gör studiebesök. Försök röra vid saker under ditt studiebesök. Kinetiker lär sig ny information genom sina känslor och sin kropp.

 

·     Leta reda på en person som kan lära dig det du vill göra i praktiken. Imitera hans beteende och lär dig på detta sätt ditt ämne.

 

·     Använd dig av rollspel och sketcher.

 

·     Låtsas utföra saker i praktiken. Föreställ dig hur de känns att göra.

 

F: Vad ska en person med en hög kroppslig intelligens göra under studiebesök?

F: Hur kan du använda kroppen för att förbättra din inlärning?

 

Tips angåendeinterpersonell/social intelligens

 

·     Hitta någon att debattera och diskutera med. Bolla gärna idéer med andra.

 

·     Försök lära dig saker en grupp. Att vara en del i en grupp stimulerar dig. Du behöver ha andra personer runt dig när du lärd dig nya saker. Folkuniversitet, ABF och Medborgarskolan erbjuder gruppbaserad undervisning. I utlandet finns en mängd olika språkskolor. Alltarbete i en gruppär bra för dig.

 

·     Lär ut andra vad du redan lärt dig

 

F: Varför ska en person med en hög interpersonell intelligens delta i gruppundervisning?

F: Vilka företag erbjuder gruppbaserad undervisning?

 

Tips angåendeintrapersonell/självkännedom intelligens

 

·     Använd dig gärna av självstudiekurser. Det finns en uppsjö av Internetbaserade och datorbaserade kurser. Dessa kurser passar dig bra då du har mycket självdisciplin.

 

·     Relatera din kunskap till egna personliga upplevelser. Hur skulle informationen kunna påverka just dig och ditt liv?

 

·     För en dagbok över vad du lärt dig. Skriv ner dina egna tankar.

 

·     Bygg gärna upp din egen kunskap om ett ämne genom forskning. Det finns en mängd information att hitta på Internet och på bibliotek.

 

F: Fungerar självstudier oftast bra för personer med en hög intrapersonell intelligens?

F. Till vad ska du relatera dina upplevelser?

 

Hjälpmedel

 

·      Köp en digitalkamera om du inte redan har en. Med en digitalkamera kan du dokumentera studiebesök, anteckningar etc.

 

·      Köp en diktafon eller MP3-spelare.

 

Repetitionsfrågor, repetition nummer ett

 

F: Vilka intelligenser mäts i klassiska intelligenstester?

F: Består vår hjärna av flera intelligenscentra?

F: Hur många intelligenser finns? Vilka är namnen på intelligenserna?

F: Passar den traditionella undervisningen alltid alla de olika intelligenserna?

F: Varför ska vi använda alla våra intelligenser?

F: Hur många hjärnceller finns det?

F: Vad är personer med matematisk-logisk intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med matematisk-logisk intelligens?

F: Vilka personer har haft en hög matematisk-logisk intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är matematiskt-logiska?

F: Vad är personer med språklig intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med språklig intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög språklig intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är språkligt intelligenta?

F: Vad är personer med intelligens visuell-spatial intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med visuell-spatial intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög visuell-spatial intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är visuellt-spatialt intelligenta?

F: Vad är personer med musikalisk intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med musikalisk intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög musikalisk intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är musikaliskt intelligenta?

F: Vad är personer med kroppslig intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med kroppslig intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög kroppslig intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är kroppsligt intelligenta?

F: Vad är personer med social intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med social intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög social intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är socialt intelligenta?

F: Vad är personer med intrapersonell intelligens bra på?

F: Hur lär sig personer med intrapersonell intelligens?

F: Vilka kända personer har haft en hög intrapersonell intelligens?

F: Vilka personer i din omgivning tror du är intrapersonellt intelligenta?

F: Varför är det bra att förstå det man lär sig på djupet för person med hög matematisk-logisk intelligens?

F: Vad är en “what if” hypotes?

F: Varför är det bra för språkliga begåvningar att undervisa andra elever/studenter?

F: Är det sant att vissa människor lär sig genom att skriva?

F: Vilka tekniska hjälpmedel kan en person med en hög språklig intelligens använda för att förbättra sin inlärning?

F: Var kan du hitta filmmaterial?

F: Vilka tekniska hjälpmedel inlärningen för en person med hög visuell-spatial intelligens?

F: Varför är det bra att göra studiebesök för en visuell-spatial elev/student?

F: Vilket sorts sinnestillstånd ska du försätta dig i när du lyssnar på musik?

F: Hur kan du använda musik i din inlärning?

F: Vad ska en person med en hög kroppslig intelligens göra under studiebesök?

F: Hur kan du använda kroppen för att förbättra din inlärning?

F: Varför ska en person med en hög interpersonell intelligens delta i gruppundervisning?

F: Vilka företag erbjuder gruppbaserad undervisning?

F: Fungerar självstudier oftast bra för personer med en hög intrapersonell intelligens?

F. Till vad ska du relatera dina upplevelser?

 

Intressanta övningar

 

Gör ett test där du testar vilka av de sju intelligenserna som är viktigast för dig. På Internet finns en mängd sådana tester.

 

Slutord

 

Nu har du lärt dig mycket om de sju intelligenserna. Du har också fått en mängd praktiska tips om hur du kan anpassa din inlärning efter hur du lär dig. Grattis du har lärt dig mycket och gjort stora framsteg i ditt arbete!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright Ibis Innovation 2010

 

 

 

 

 Smarta Studier

  Snabbare, bättre och roligare inlärning