Tillbaka till portalen

            

             Översikt

 

             Inledning

 

             En kort berättelse

 

             Den fysiska arbetsmiljön

 

             Mat, sömn och rörelse

 

             Stress

 

             Hjärnan

 

             Multipla intelligenser

 

             Mål, vision och plan

 

             Förberedelse

 

             Repetition

 

             Gamla vanor

 

             Anteckningar

 

             Snabbläsning

 

             Minnesteknik

 

             Alla repetitionsfrågor

 

             Efterord

 

             Litteraturförteckning

 

             Kontaktinformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På smartastudier.se har en gratis e-bok om inlärning/studieteknik publicerats. Genom att läsa denna bok är det min förhoppning att du ska kunna förbättra din studieteknik rejält. Kort och gott, du ska kunna lära dig mer på kortare tid samtidigt som du har det roligare än förut. Smartastudier.se gör din redan fantastiska hjärna än mer fantastisk än förut.

 

 

Den fysiska arbetsmiljön

 

Rätt miljö gör underverk, för allt som lever

 

Har du någonsin planterat ett träd? I så fall vet du att ett träd behöver ljus, frisk/icke förorenad luft, och en lämplig temperatur. Det samma gäller en människa. För att våra studier ska fungera så bör miljön vara den rätta. Vi behöver vistas i ett ljust, syrerikt, och lagom varmt rum för att vi ska blomstra. Det är också viktigt att vår arbetsplats är anpassad efter vår kropp. Ett träd frodas bättre på en vindskyddad plats, än på en karg plats där vinden ständigt tjuter. Vi bör skydda vår kropp mot de fysiska krafter som bryter ner den genom att skapa en arbetsplats som passar vår kropp.

 

F: Vilken är likheten mellan en växts behov och människans behov, enligt författaren?

F: Varför är det viktigt att vår arbetsplats är anpassad efter vår kropp?

 

Visualiseringsövning

 

De kursiverade nyckelorden i visualiseringsövningen nedan anknyter till de olika huvudrubrikerna i texten, som i sin tur anknyter till textens innehåll. Det är tänkt att du ska memorera berättelsen med sina fem stycken nyckelord. Utöver detta är det också tänkt att du ska anknyta berättelsen till nyckelordet träd. I kapitlet “en kort berättelse” var det första kursiverade nyckelordet i berättelsen ett träd. Trädet symboliserar den fysiska arbetsmiljön. Ordet träd är nära förknippat/associerats med ordet miljö. Det är förstås möjligt att skapa andra associationer/kopplingar, men här har associationen träd-miljö använts.

 

Har du någonsin funderat på hur det skulle vara att arbeta utomhus? Skapa dig en inre bild av hur du sitter och arbetar vid ett bekvämt skrivbord (rätt arbetsplats) under en stor och gammal ek. Föreställ dig också att vädret är underbart. Solen (rätt ljus) skiner; luften är frisk (rätt luft); och temperaturen är behaglig (rätt temperatur). Vilken vacker plats! På skrivbordet står en vas med blommor som gör platsens atmosfär ändå bättre (rätt atmosfär). Låt den kursiverade texten vara symboler som du hänger upp kunskapen i bokens kapitel på.

 

I berättelsen ovan beskrivs ett träd. Om du önskar kan du låta detta träd vara exakt samma träd som tidigare beskrevs i kapitlet “en kort berättelse”. På detta sätt ökar du mängden symboler i berättelsen vilket gör det lättare att komma ihåg den här bokens innehåll.

 

Rätt ljus

 

Vilket slags rum fördrar du? Ett ljust eller ett mörkt rum? När det gäller studier är ett ljust rum att föredra framför ett halvmörkt rum. Varför? Anledningen är (1) att vår hjärna tydligt behöver urskilja detaljer när vi studerar och att (2) ljus får ett rum att framträda tydligt. Ett mörkt, dunkelt rum omöjliggör koncentrerat tankearbete då hjärnan koncentrerar sig på tolka oklarheterna i rummet, istället för på studierna. På lite längre sikt kan ett dåligt upplyst rum kan ge upphov till stora problem i form trötthet, muskelspänningar och huvudvärk. Undvik därför gärna att studera i halv-mörkt rum, även om mörkret gör dig lugn. Även fel sorts ljus kan vara problematiskt. Flimrande ljusrör kan leda till huvudvärk och koncentrationssvårigheter (även om man inte uppfattar att ljuskällan flimrar). Ljusrör bör därför vara av högfrekvenstyp. Det är också viktigt att ljuset kommer i rätt riktning när du studerar. När du sitter hemma på kammaren bör ljuskällan befinna sig bakom dig, snett till vänster.

 

F: Vilka två anledningar finns det till att det är viktigt att arbeta i ett rum som är välbelyst?

F: Vilka problem kan uppstå om rummet är för mörkt?

F: Vilka problem kan ljusrör ge?

F: Hur ska ljuset falla in mot dig när du arbetar vid ett skrivbord?

 

Rätt temperatur

 

Har du någonsin suttit i ett riktigt varmt eller kallt klassrum? Hur kändes det? Vad tänkte du på? Studierna eller temperaturen? Den är viktigt att temperaturen i ett rum är behaglig. Om temperaturen är alltför hög eller låg blir vi lätt okoncentrerade. Hjärnan avbryter oss med inre kommentarer såsom: ”usch vad kallt det är”, eller ”jag svettas nästan”, och minskar vår koncentrationsförmåga. Temperaturen i ett rum ska vara behaglig, helst 22,5 °C. Om temperaturen börjar klättra upp mot 26 graders strecket på termometern så börjar vår koncentrationsförmåga att minska väsentligt.

 

F: Varför arbetar vi inte effektivt i värme och kyla?

F: Vilken är den ideala temperaturen för studier?

 

Rätt luft

 

Koldioxid och inlärning passar inte ihop. Se därför till att ventilationen i det rum du befinner dig i är bra. Bra ventilation är en förutsättning för effektiv inlärning. En hög koldioxidhalt leder till trötthet och huvudvärk. Halten av koldioxid ska hållas på en rimlig nivå (helst lägre än 1000 ppm).

 

Om fyra lärare och en elev är samlade i ett litet studierum så kommer koldioxidhalten i rummet att påverka inlärningen negativt inom 40 minuter. Läraren påverkas först då han står upp. Anledningen till detta är varm koldioxidrik luft från lungorna stiger uppåt i rummet, och först lägger sig som ett osynligt ”moln” nära taket.

 

F: Vilka problem leder en hög koldioxidhalt till?

F: Vilken nivå (mätt i ppm) ska koldioxidhalten i ett rum inte överskrida?

F: Varför drabbas läraren först av huvudvärk i ett klassrum?

 

Rätt atmosfär

 

En studieplats bör vara särskilt anpassad för studier. Undvik därför att vistas på en plats där det finns en mängd distraktionsmoment. En ständigt ringande telefon och en pladdrande TV stör studieron. Stäng därför av dem. Kanske är det bättre att studera på biblioteket än hemma? Oavsett var du studerar är det viktigt att du finner en plats där du känner dig lugn och trygg, en plats som har en behaglig atmosfär som har en tilltalar dig. Kanske kan du finna den studiero du söker under ett träd i en vacker trädgård, eller djupt nedsjunken i en bekväm fåtölj i ditt rum? Någonstans finns en perfekt plats som passar just för dig.

 

F: Vilka distraktionsmoment ska du undvika under dina studier?

 

Rätt arbetsplats

 

Datorn är idag det absolut viktigaste arbetsredskapet i samhället. Som redskap har datorn revolutionerat vårt samhälle. Allt som datorn har fört med sig är emellertid inte gott. Arbete vid en dator innebär exempelvis (1) små, monotona rörelser i händerna och (2) sittställningar som vår kropp inte är biologiskt anpassade för. Nacke, rygg, armar och händer skadas lätt av långvarigt arbete vid en dator. Arbete vid en dator (som ska vara stationär) bör ske på följande sätt:

 

·         Arbeta endast med en bärbar dator under kortare tidsperioder.

·         Använd en stationär dator under större delen av ditt arbete.

·         Arbeta inte utomhus i starkt solljus med en dator.

·         Använd ett skrivbord som är justerbart i höjdled.

·         Använd en stol som är justerbar i höjdled.

·         Datorn ska vara placerad rakt framför dig

·         Skärmens överkant ska vara placerad i ögonhöjd

·         Tangentbordet ska vara placerat i höjd med stolens armstöd

·         Tangentbordet ska vara smalt

·         Musmattan ska ha ett stöd för armvristen

·         Du ska sitta rakt, ej framåtlutat

·         Din armar ovanför armbågen ska vila avslappnat längs din kropp

·         Dina armar under armbågen ska vila i 90 graders vinkel mot armstödet

·         Dina fötter ska nå ner till golvet, om inte använd ett fotstöd

 

Internet har blivit en alltmer viktig källa för lärande. I mångt och mycket har vi fått ett elektroniskt värdsbibliotek. Med tanke på Internets stora och ökande betydelse är det av största vikt att du anpassar din arbetsplats (hemma och på jobbet) så att du i längden kan använda det nya ”biblioteket” på bästa möjliga sätt. Glöm inte heller att ta pauser i arbete med din dator! Du bör resa dig från datorn och ta en paus på 5 - 10 minuter varje timme. Under denna paus bör du helst också genomföra några korta stretchövningar för att mjuka upp kroppen och förbättra syretillförseln till musklerna i ryggen och nacken.

 

F: Vilka nackdelar finns det med datorarbete?

F: Hur ska du sitta när du arbetar med en dator?

F: Hur ska datorskärmen vara placerad i förhållande till dina ögon?

F: Hur ska datorns tangentbord se ut?

F: Hur ofta ska du ta en paus i ditt arbete med din dator?

 

Sammanfattning på två rader

 

Vi lär oss bäst på en plats som är ljus, syrerik och lagom varm. Det är också viktigt att arbetsplatsen är anpassad efter din kropp.

 

Tips

 

·     Inred ditt rum ergonomiskt så att rummet anpassas din kropp. Lägg ner pengar på att köpa ett riktigt skrivbord, en riktig stol, och en stationär dator. Det är en långsiktig investering som lönar sig. Se också till att ditt arbetsrum är ljust, lagom varmt och väl ventilerat.

 

·     Att ta en kort paus för att stretcha kroppen är viktigt. En kort paus kan med fördel tas på följande sätt. Sträck ut armarna, med sammanknutna händer under 20 sekunder. Nicka huvudet sakta framåt och bakåt fem gånger. Vrid sakta huvudet åt höger och vänster lika många gånger. Rulla tio gånger bakåt med axlarna. Med några enkla övningar kan du göra underverk. Glöm inte att resa dig upp från din stol, då och då.

 

·     Placera ditt skrivbord så att ljuset kommer snett in mot din dator, på detta sätt undviker du reflexer i datorskärmen under ditt arbete.

 

·     Vädra ditt rum. Om du arbetar länge i ett rum med en dator blir det lätt varmt och kvavt, något som inte är bra för dina studier (och din hälsa).

 

·     Använd snabbkommandon i ditt arbete med din dator. Genom att använda snabb kommandon minskar den ensidiga belastningen av den arm som använder musen. Du kopierar med ctrl+c. Du klipper ut text med ctrl+x. Du klistrar in text med ctrl+v. Du ändrar dig med ctrl+z. Det är också bra att omväxlande använda höger och vänster arm för att styra musen.

 

·     Om du ständigt avbryts under dina studier, leta reda på en annan plats där kan studera i lugn och ro. Ettbibliotekbrukarvara en utmärkt plats för studier.

 

F: Hur kan du stretcha din kropp?

F: Vilka snabbkommandon kan du använda för att underlätta ditt arbete vid datorn?

 

Hjälpmedel

 

Använd Internet. På Internet kan du finna du finna ett överflöd av information om stretchövningar och ergonomisk utrustning.

 

Repetitionsfrågor, repetition nummer ett

 

F: Vilken är likheten mellan en växts behov och människans behov, enligt författaren?

F: Varför är det viktigt att arbeta i ett rum som är välbelyst?

F: Vilka problem kan ljusrör ge?

F: Hur ska ljuset falla in mot dig när du arbetar vid ett skrivbord?

F: Varför arbetar vi inte effektivt i värme och kyla?

F: Vilken är den ideala arbetstemperaturen?

F: Vilka problem leder en hög koldioxidhalt till?

F: Varför drabbas läraren först av huvudvärk i ett klassrum?

F: Vilken nivå (mätt i ppm) ska koldioxidhalten i ett rum inte överskrida?

F: Vilka nackdelar finns det med datorarbete?

F: Hur ska du sitta när du arbetar med en dator?

F: Hur ska datorskärmen vara placerad i förhållande till dina ögon?

F: Hur ska datorns tangentbord se ut?

F: Hur ofta ska du ta en paus i ditt arbete med din dator?

F: Hur kan du stretcha din kropp?

F: Vilka snabbkommandon kan du använda för att underlätta ditt arbete vid datorn?

 

Intressanta övningar

 

Testa paus och stretchövningen ovan. Genom att stretcha din kropp och röra dig lite kan du förebygga många problem.

 

Slutord

 

Nu har du lärt dig mycket om hur viktigt det är med rätt sorts ljus, rätt sorts luft och rätt sorts temperatur på en arbetsplats. Du har också lärt dig mycket om hur en ergonomisk arbetsplats ska se ut. Grattis du har nu gjort ett stort framsteg i ditt arbete!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright Ibis Innovation 2010

 

 

 

 

 Smarta Studier

  Snabbare, bättre och roligare inlärning

 

 

 

 

 

Visste du att Europas ljusaste plats anses vara Delos. På den grekiska ön Delos finns det ett tempel dedikerat till Apollon, grekernas solgud.

 

 

 

 

 

 

 

En av världens mörkaste platser är Antarktis. På Antarktis är kejsarpingvinen det enda stora djur som överlever den sex månader långa arktiska vintern.

 

 

 

 

 

Visste du att det tar åtta minuter för solens ljus att nå jorden.

 

 

 

 

 

 

 

Världens högsta temperatur uppmättes år 1922 i Libyen. Temperaturen i skuggan uppgick då till +57,8 grader Celsius.

 

 

Världens lägsta temperatur uppmättes 1983 på den sovjetiska forskningsstationen Vostok, belägen i Antarktis. Temperaturen utanför stationen uppmättes till minus 98,2 grader Celsius.

 

 

 

 

 

 

 

 

Koldioxidhalten i atmosfären är idag 387 PPM. År 2050 förväntas koldioxidhalten i atmosfären ha stigit till mellan 450 och 650 PPM. Den förväntade koldioxidhalten är idag omkring 550 PPM. Varje år ökar andelen koldioxid i vår atmosfär med 1,9 PPM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visste du att Den genomsnittlige 21-åringen i USA har spelat data och TV spel i 5000 timmar, har skrivit 250 000 SMS och har talat i mobiltelefon under 10 000 timmar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Sverige finns idag 550 000 förtidspensionärer. Den främsta anledningen till en förtidspension är muskoskeltala besvär: ryggskador, atros och liknande ledskador. Fyra femtedelar av alla förtidspensionärer uppger att orsaken till problemen är arbetsplatsrelaterade.

 

 

 

 

 

Den första svenska datorn konstruerades 1953 och döptes till BESK. Datorn, som kostade 2 Mkr att köpa in, var under en kort tidsperiod världens snabbaste dator.

 

 

 

 

 

År 2008 fanns det fler än en miljard datorer i världen. År 2015 förväntas det finnas fler än 2 miljarder persondatorer.

 

 

 

 

 

På 1940-talet påstod IBMs styrelsesordförande Thomas J Watson att ”världen endast behöver fem datorer”. År 1955 fanns det omkring 250 datorer i världen.

 

 

 

 

 

Internet fungerar idag som ett världsbibliotek. Det första försöket till att samla all världens kunskap gjordes i Alexandria, Egypten. På 200-talet f.kr grundade kung Ptolemaios ett världsbibliotek. I biblioteket fanns en samling bestående av 500 000 skriftrullar från världens alla hörn.