Tillbaka till portalen

            

             Översikt

 

             Inledning

 

             En kort berättelse

 

             Den fysiska arbetsmiljön

 

             Mat, sömn och rörelse

 

             Stress

 

             Hjärnan

 

             Multipla intelligenser

 

             Mål, vision och plan

 

             Förberedelse

 

             Repetition

 

             Gamla vanor

 

             Anteckningar

 

             Snabbläsning

 

             Minnesteknik

 

             Alla repetitionsfrågor

 

             Efterord

 

             Litteraturförteckning

 

             Kontaktinformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Praesent
vestibulum molestie lacus. Aenean
nonummy hendrerit mauris.

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Praesent
vestibulum molestie lacus. Aenean
nonummy hendrerit mauris.

 

 

 

 

 

 

 

 

På smartastudier.se har en gratis e-bok om inlärning/studieteknik publicerats. Genom att läsa denna bok är det min förhoppning att du ska kunna förbättra din studieteknik rejält. Kort och gott, du ska kunna lära dig mer på kortare tid samtidigt som du har det roligare än förut. Smartastudier.se gör din redan fantastiska hjärna än mer fantastisk än förut.

 

 

Förberedelse

 

Kunskap och hus byggs på en ram

 

Hur spinner spindeln sitt nät? Hur går hon tillväga? När en spindel börjar spinna sitt skira nät börjar hon med att konstruera ett ramverk bestående av några få starka trådar. Sedan fyller hon upp utrymmet i mitten, mellan trådarna, med ett allt mer finmaskig nät. Ett naturens lilla mästerverk. På samma sätt som spindeln spinner sitt nät ska vi förbereda oss när vi försöker lära oss något nytt. Först ska vi skapa ett ramverk att hänga upp vår kunskap på. Sedan ska vi fylla i med de finmaskiga detaljerna. Spindeln spinner sitt nät på samma sätt som vi bäst fyller vårt sinne med kunskap. Vi bör gå från det stora till det lilla, bygga husets stomme innan vi fyller på med plankor.

 

F: Vad finns det för likhet mellan en hur en spindel bygger sitt nät och hur vi ska förbereda oss för att senare kunna lära oss så snabbt och så effektivt som möjligt?

 

Visualiseringsövning

 

Tänk dig att du vandrar runt i en tropisk regnskog. Mellan två stycken mossbeklädda träd ser du plötsligt början till ett spindelnät (ramverket). Du stannar upp för ett ögonblick för att beundra nätet och fortsätter sedan din vandring.

 

Ramverket

 

Innan du läser en bok noggrant ska du först bläddra igenom den. Läs rubrikerna. Titta på bilderna. Läs om författaren och vad han tidigare gjort. Och sist, men inte minst, läs igenom innehållsförteckningen noggrant, lär dig den. Innehållsförteckningen är den första starka tråden som ska bära upp dit nät av kunskap. Genom att bekanta dig med boken i förväg så gör du boken mindre främmande och mindre skrämmande. Boken börjar välkomna dig och kunskaperna slinker därmed lättare in i hjärnan. När du bläddrar igenom boken, försök undvik att göra det alltför mekaniskt. Bläddra på samma sätt som när du tjuvtittar i en spännande tidning, en tidning som du bara vill kasta dig över.

 

När du lärt dig innehållsförteckningen och bläddrat igenom tidningen, vänta en dag och gör om samma sak en gång till. Nu med undantaget att du också läser understrukna eller feta ord i texten, bildtexter och sammanfattningar. När du är klar med detta har du skaffat ett ramverk som du kan börja kroka upp mer kunskap på. Precis som spindel är du nu redo att börja bygga ditt finmaskiga nät. Precis som byggaren är du nu redo att börja täcka husets stomme med plankor.

 

Lägg inte ner alltför mycket tid på att bygga din stomme. Det räcker gott och väl med någon eller några sekunder per sida. Det viktiga är att du bekantar dig med ditt material.

 

F: I vilken ordning byggs kunskap upp enligt boken? Från det stora till det lilla, eller från det lilla till det stora?

F: Vilka delar av en bok ska du läsa igenom innan du börjar läsa boken mer noggrant?

F: Vilken del av boken ska du fokusera mest på när förbereder dig inför din läsning? Vilken del är absolut viktigast?

F: Hur mycket tid behöver du lägga ner på varje sida i boken?

 

Kort sammanfattning på två rader

 

Börja alltid läsningen av en bok med att bläddra igenom den. Läs innehållsförteckningen, läs om författaren, skumma igenom rubrikerna, titta på bilderna och läs igenom sammanfattningarna.

 

Tips

 

Med hjälp av några tips kan du bli bättre på att förbereda läsningen av din text. Här kommer några enkla och billiga förslag på vad du kan göra:

 

·     Köp ett kollegieblock och skriv av dina böckers innehållsförteckningar i detta block. Gör gärna en mindmap. När du har skrivit av innehållsförteckningen fundera på vad du redan vet om ämnet. Vilka kunskaper kan du redan nu koppla till varje rubrik? Vad har du läst tidigare? Vilka filmer har du sett? Har du några personliga minnen eller erfarenheter som du kan koppla till rubriken?

 

·     Skapa ett enkelt register över de böcker (eller filmer) som du läst eller sett. Words eller Excell kan med fördel användas. Recensera dina böcker och skriv ner några ord om författaren, innehållet och vad du tycker om boken. Fyll på med information om författaren innan du börjat läsa boken. Fyll på med resten av informationen när du läst klart boken. När du senare vill skriva något är det mycket användbart att ha ett register att gå tillbaka till. Du hittar snabbt och enkelt namnen på de författare du vill referera till. Efter ett tag blir man också stolt över sitt ”lilla” register.

 

Repetitionsfrågor, repetition ett

 

F: Vad finns det för likhet mellan en hur en spindel bygger sitt nät och hur vi ska förbereda oss för att senare kunna lära oss så snabbt och så effektivt som möjligt?

F: Vilken ordning byggs kunskap upp enligt boken? Från det stora till det lilla, eller från det lilla till det stora?

F: Vilka delar av en bok ska du läsa igenom innan du börjar läsa boken mer noggrant?

F: Hur mycket tid behöver du lägga ner på varje sida i boken. Vilken del av boken ska du fokusera mest på när förbereder dig inför din läsning? Vilken del är absolut viktigast?

F: Hur mycket tid behöver du lägga ner på varje sida i boken?

 

Intressantaövningar

 

·     Leta reda på en skolbok som du tidigare har läst. Innan du börjar bläddra i boken försök dra dig till minnes vad boken innehöll. Hur mycket minns du? Kanske inte så mycket. Öppna sedan boken och titta på innehållsförteckningen och gör om samma övning, nu med detta stöd. Är det inte märkligt hur många fler minnen som kommer tillbaka när vi har krokar att fiska upp dem på?

 

·     Leta reda på en faktabok som du tidigare har läst. Läs precis som i den tidigare övningen igenom en del av källförteckningen. Försök relatera rubrikerna till dina egna minnen och erfarenheter. Blir inte bokens innehåll mycket intressantare nu? Vi gillar att lära oss saker som berör oss själva. Böcker lever inte i ett eget fristående Universum, de bör relateras till vårt egna, personliga Universum, om möjligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright Ibis Innovation 2010

 

 

 

 

 Smarta Studier

  Snabbare, bättre och roligare inlärning