Smarta Studier

  Snabbare, bättre och roligare inlärning

 

 

 

          Tillbaka till portalen

 

             Översikt

 

             Inledning

 

             En kort berättelse

 

             Den fysiska arbetsmiljön

 

             Mat, sömn och rörelse

 

             Stress

 

             Hjärnan

 

             Multipla intelligenser

 

             Mål, vision och plan

 

             Förberedelse

 

             Repetition

 

             Gamla vanor

 

             Anteckningar

 

             Snabbläsning

 

             Minnesteknik

 

             Alla repetitionsfrågor

 

             Efterord

 

             Litteraturförteckning

 

             Kontaktinformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På smartastudier.se har en gratis e-bok om inlärning/studieteknik publicerats. Genom att läsa denna bok är det min förhoppning att du ska kunna förbättra din studieteknik rejält. Kort och gott, du ska kunna lära dig mer på kortare tid samtidigt som du har det roligare än förut. Smartastudier.se gör din redan fantastiska hjärna än mer fantastisk än förut.

 

 

Inledning

 

Allt sedan Gutenberg uppfann boktryckarkonsten för cirka femhundrafemtio års sedan har vårt samhälle förändrats enormt. Först sakta, men sedan i allt snabbare takt, jordbrukssamhället har blivit ersatt av industrisamhället, och industrisamhället av kunskapssamhället. På femhundra år, d.v.s. på mindre än en procent av mänsklighetens historia, har vi gått från att vara bönder till att bli välutbildade och kunniga samhällsmedborgare. Med tanke på denna utveckling ber jag läsaren att beakta följande fyra påståenden om kunskapssamhällets stegvisa utveckling:

 

  • För femhundra års sedan kunde en bildad man under sin livstid läsa en stor del av alla de böcker som någonsin skrivits. Idag skulle det vara en omöjligt. Enbart i USAs största bibliotek, Library of Congress, finns det 18 miljoner boktitlar.

 

  • För hundrafemtio års sedan tillfredsställde några hundra forskare och några tusen akademiker samhällets krav på kunskap tämligen väl. Större delen av befolkningen var sysselsatt med jordbruk, hantverk och enklare handelsverksamhet.

 

  • Före Första Världskriget var en studentexamen ovanligare än en doktorsexamen idag. Endast en liten välbärgad elit tog studenten. Idag, tre till fyra generationer senare, tar en majoritet av alla 18-19 åringar studenten.

 

  • Standardproven för en vanlig gymnasieklass är i allmänhet tillfredsställande, men hur bra skulle resultaten vara om samma standardprov gavs till en klass som tog studenten för tio års sedan? Visst lär vi oss mycket i skolan, men samtidigt är det minst lika slående hur mycket vi glömmer bort.

 

De fyra påståenden ovan återspeglar tydligt hur kunskap har blivit en allt mer central del av vårt samhälle. Genomsnittsstudenten får idag en lika lång utbildning som prinsarna och prinsessorna fick vid de kungliga hoven för femhundra års sedan. Kunskap har gått från att vara något exklusivt, förunnat ett utvalt fåtal, till att bli något som påverkar och angår oss all. Trots att mycket har förändrats under de senaste femhundra åren är det dock något som förblivit princip oförändrat:

 

  • Vår hjärna har inte förändrats något nämnvärt de senaste femhundra eller tiotusen åren. Kroppen styrs fortfarande av samma gamla gråvita enkilosklump som förut.

 

I kontrasten mellan samhällets ökande krav på kunskap och vår egen hjärnas oföränderlighet uppstår ett antal frågetecken? Hur ska vi klara av att lära oss allt det som vi behöver lära oss i framtiden? Hur ska vi komma ihåg allt det som vi behöver komma ihåg? Lyckligtvis är lösningen på problemet faktiskt ganska enkel: vi måste bli bättre på studieteknik. Vi måste bli bättre på att använda oss av vår kropps bästa och mest sofistikerade verktyg, vår fantastiska hjärna. Vi måste skaffa oss en verktygslåda som gör hjärnan än bättre. Med tanke på hur viktigt inlärning är, tycker du  inte det är konstigt att vi aldrig fått lära oss hur man gör? Tycker du inte det är konstigt att vi aldrig fått en instruktionsbok? En liten bok som förklarar hur man bäst använder sin hjärna. En bok som gör lärande roligare, mer spännande och snabbare. Jo, det är mycket konstigt, så konstigt att bokens författare gav sig ut på en jakt på inlärningens hemligheter. Resultatet av kunskapsjakten blev denna lilla bok om studieteknik och inlärning.

 

Följ nu med på en spännande resa till lärandets och kunskapens värld. Till en plats där du får lära dig hur du optimerar din kropp för inlärning, hur du skapar inspirerande mål, hur du förändrar dina vanor, hur du memorerar stora mängder av information snabbt och för alltid. Följ med på en resa till lärandets värld! Lycka till!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright Ibis Innovation 2010