Tillbaka till portalen

  

             Översikt

 

             Inledning

 

             En kort berättelse

 

             Den fysiska arbetsmiljön

 

             Mat, sömn och rörelse

 

             Stress

 

             Hjärnan

 

             Multipla intelligenser

 

             Mål, vision och plan

 

             Förberedelse

 

             Repetition

 

             Gamla vanor

 

             Anteckningar

 

             Snabbläsning

 

             Minnesteknik

 

             Alla repetitionsfrågor

 

             Efterord

 

             Litteraturförteckning

            

             Kontaktinformation

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Praesent
vestibulum molestie lacus. Aenean
nonummy hendrerit mauris.

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Praesent
vestibulum molestie lacus. Aenean
nonummy hendrerit mauris.

 

 

 

 

 

 

 

 

På smartastudier.se har en gratis e-bok om inlärning/studieteknik publicerats. Genom att läsa denna bok är det min förhoppning att du ska kunna förbättra din studieteknik rejält. Kort och gott, du ska kunna lära dig mer på kortare tid samtidigt som du har det roligare än förut. Smartastudier.se gör din redan fantastiska hjärna än mer fantastisk än förut.

 

 

E-boken består av tolv stycken kapitel om studieteknik. Nedan presenteras en kort sammanfattning över varje kapitel för att du ska få ett bättre grepp om vad den här boken verkligen handlar om:

 

Den fysiska arbetsmiljön: Vi lär oss bäst på en plats som är ljus, syrerik och lagom varm. Det är också viktigt att arbetsplatsen är anpassad efter din kropp.

 

Mat, sömn och rörelse: Det är viktigt att vi lyssnar på vår kropp och uppfyller våra urgamla behov. Vår hjärna behöver hälsosam mat, god sömn och regelbunden motion.

 

Stress: Måttlig stress under en kortare tidsperiod kan förbättra ditt studieresultat. Långvarig stress är skadlig och kan motverkas genom diverse avslappningsövningar.

 

Hjärnan: Hjärnan är en fantastisk maskin som består av två hjärnhalvor som i sin tur består av tre delar: reptilhjärnan, däggdjurshjärnan och hjärnbarken.

 

Multipla intelligenser: människan har sju stycken intelligenser: matematisk-logisk intelligens, språklig intelligens, visuell-spatial intelligens, kinetisk intelligens, interpersonell intelligens och intrapersonell intelligens.

 

Mål, vision och plan: Kombinationen av ett klart och tydligt mål, en kraftfull vision och en nedskriven plan ökar dramatiskt sannolikheten för att du lyckas med dina studier.

 

Förberedelse: Börja alltid läsningen av en bok med att bläddra igenom den. Läs innehållsförteckningen, läs om författaren, skumma igenom rubrikerna, titta på bilderna och läs igenom sammanfattningarna.

 

Repetition: En förutsättning för att minnas är att vi aktivt repeterar det vi lärt oss efter tio minuter, en dag, en vecka, en månad, tre till sex månader och två år. Repetition är mycket viktigt!

 

Gamla vanor: Ovanor är trögrörliga handlingsmönster som är mycket svåra att förändra med viljans kraft, lyckligtvis finns det metoder som kan ge viljan en hävstångseffekt.

 

Anteckningar: Det finns fyra stycken bra anteckningsmetoder: tankekartor/mindmaps, cornellmetoden, spaltmetoden och dashmetoden.

 

Snabbläsning: Genom att läsa flera ord i taget, undvika tillbakahopp och använda dig av tyst ljudning kan du enkelt öka din läshastighet avsevärt. Om du läser flera rader åt gången går allt ännu snabbare.

 

Minnesteknik: Medhjälp av akronymer, sifferseriemetoden, länklistor, ansiktsmetoden, locimetoden, minnespalats, krokmetoden kan du förbättra ditt minne kraftigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright Ibis Innovation 2010

 

 

 

 

 Smarta Studier

  Snabbare, bättre och roligare inlärning